Publicaties en analyse

Aansluiting Brusselse werkgelegenheids- en aanwervingsbekkens

Brio_logo

BRIO publiceert de resultaten van een studie over de verbanden tussen arbeidsmarkaansluiting en mobiliteit, met vernieuwend inzicht en implicaties voor de Brusselse regio.

De auteur, Mathys Saeys, researcher aan de VUB, geeft een korte inleiding: “In het najaar van 2022 stelt Actiris dat zo’n 84.000 niet-werkende Brusselaars op zoek zijn naar een arbeidsplaats. Op hetzelfde ogenblik telt STATBEL 28.600 openstaande vacatures in het Brussels Gewest, en 43.378 in Vlaams-Brabant. De werkzoekende Brusselaars blijken dus niet noodzakelijk hun weg te vinden naar het aanwezige aanbod op de arbeidsmarkt in de onmiddellijke nabijheid.
In deze fiche verkennen we mogelijke verklaringen hiervoor, en gaan we dieper in op een aantal elementen die de aansluiting tussen de Brusselse werkgelegenheidszones en hun aanwervingsbekken in het randgebied kunnen kaderen. Hierbij stellen we voor om het Brusselse randgebied niet te zien als één tewerkstellingszone, maar veeleer als een polycentrische pool met verscheidene aanwervingsbekkens, die sectoraal georiënteerd zijn.”

De inhoud van de analyse is beschikbaar via de BRIO-matrixfiche op de website van de organisatie.