Infosessies diploma-erkenning en alternatieven

Datum
donderdag, 20 januari, 2022 > donderdag, 10 februari, 2022
Wat is het?

Algemene infosessie diploma-erkenning

Het doel van de algemene infosessies is tweeledig. Ze zijn erop gericht om consulenten nuttige informatie te verstrekken, zodat zij:
- Werkzoekenden kunnen helpen bij een aanvraag voor diploma-erkenning bij zowel de Vlaamse Gemeenschap (NARIC-Vlaanderen) als de Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Elementen die aan bod komen zijn o.a. de voorwaarden voor de indiening, vaak voorkomende problemen en de gegevens van gespecialiseerde diensten die kunnen helpen.
-  Zelf de beslissingen van NARIC en de FWB kunnen interpreteren.

Infosessie alternatieven voor diploma-erkenning​

Naast diploma-erkenning bestaan er nog andere mogelijkheden om eerder verworven kwalificaties/competenties te laten erkennen.Dit is eerder voor mensen die niet over een diploma beschikken of mensen met een buitenlands studiebewijs die geen erkenning konden krijgen. Bij elk van de alternatieven horen bepaalde voorwaarden, procedures en specifieke aanspreekpunten. Deze procedures zijn vaak erg ingewikkeld. Het is daarom belangrijk goede informatie te hebben, zodat mensen de juiste keuzes maken. Het doel van deze vorming is om de consulent te voorzien van betere instrumenten voor het bepalen en begeleiden van een alternatief traject voor diplomaerkenning

Deze infosessie geeft een overzicht van mogelijke alternatieven naar gelang het doel van de persoon:

VERDER STUDEREN
Jury’s en Commissies, VAE, VA, EVC en EVK, toelatingsexamens, secundair volwassenenonderwijs, verder studeren terwijl je werkt, verder studeren om les te geven.

BEROEPSOPLEIDINGEN
Beroepsopleidingen, beroepsopleidingen en werken, volwassenenonderwijs, beroepsopleidingen op de werkvloer

EEN JOB ZOEKEN OF CREËREN
Een eigen zaak starten in Brussel, professionele erkenningen van Europese diploma’s in gereglementeerde beroepen, erkennen van competenties: EVC en Validation des Compétences, erkennen van andere kwalificaties en brevetten, instapkaarten, Primoweb, Valeexu en Cel ‘Word Leerkracht’

Door wie?

Actiris heeft een partnership gesloten met BON en CIRÉ om werkzoekenden te begeleiden bij het erkennen van een buitenlands diploma of eerder verworven competenties. BON en CIRÉ organiseren regelmatig informatiesessies en workshops voor professionals die in direct contact staan met werkzoekenden.

Wanneer?

Donderdag 20/01/2022 van 14u. tot 16u.30 : Opfris infosessies (FR)

Donderdag 10/02/2022 van 14u. tot 16u.30 : Algemene infosessie diploma-erkenning (FR)

Meer info?

INSCHRIJVING
Je kan je inschrijven door een e-mail te sturen naar Michael Pinto de Oliveira: mpintodeoliveira@actiris.be met vermelding van
de volgende informatie:
- de datum van de infosessie of workshop waaraan je wil deelnemen
- jouw naam, voornaam, functie, organisatie
- jouw e-mailadres en een telefoonnummer waarop we jou kunnen contacteren
- Opgelet: max. 20 personen per sessie

GOED OM WETEN
Er zullen ook infosessies (in het Nederlands, Frans én Engels) voor werkzoekenden worden georganiseerd. Meer info hierover vind je hier