Beleidsnieuws

Europees Jaar van de Vaardigheden

Europese Commissie

De Europese Commissie is verheugd over het politiek akkoord van het Europees Parlement en de lidstaten met betrekking tot het Europees Jaar van de Vaardigheden in 2023. Het akkoord zal de digitale transformaties en het economisch herstel in de Europese lidstaten sociaal rechtvaardiger laten verlopen.

Europa streeft naar een tewerkstellingsgraad van 78 % tegen 2030. Alle lidstaten hebben de sociale doelstellingen van de EU voor 2030 onderschreven, volgens welke ten minste 60% van de volwassenen jaarlijks een opleiding moet kunnen volgen, en ten minste 80 % van alle volwassenen over digitale basisvaardigheden moet beschikken. Verschillende financieringsinstrumenten van de EU, zoals het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+), de faciliteit voor herstel en veerkracht, het programma Digitaal Europa, Horizon Europa en Erasmus+ zijn beschikbaar om de investeringen van de lidstaten in bij- en omscholing te ondersteunen.

Om de ontwikkeling van vaardigheden van mensen te promoten, en zo de loopbaankansen te bevorderen, zullen de Europese Commissie, het Europees Parlement, de lidstaten, de sociale partners, openbare en particuliere diensten voor arbeidsvoorziening, kamers van koophandel en industrie, onderwijs- en opleidingsaanbieders, werknemers en bedrijven samen werk maken van vier hoofddoelstellingen:

  • bevordering van investeringen in opleiding en bijscholing, waardoor mensen hun job kunnen behouden of een nieuwe job kunnen vinden;
  • de vaardigheden van werkzoekenden en werknemers laten aansluiten bij de behoeften van werkgevers, door nauw samen te werken met sociale partners en bedrijven;
  • de ambities en vaardigheden van mensen afstemmen op kansen op de arbeidsmarkt, met name voor de groene en digitale transitie en het economisch herstel;
  • het aantrekken van mensen van buiten de EU met de nodige vaardigheden.

Het akkoord wordt gevierd met een ‘Europees Jaar van de Vaardigheden’-festival op 9 mei 2023 waarbij in alle lidstaten activiteiten gerelateerd aan het thema ‘vaardigheden ontwikkelen’ op de agenda staan. Het volledige activiteitenprogramma tot eind mei 2024 vind je op de speciale website en meer informatie lees je op website van de Europese Commissie.