Publicaties en analyse

2021: aantal Brusselse werkzoekenden stabiel vergeleken met begin coronacrisis

Brussel telde in 2021 gemiddeld 88.780 werkzoekenden. Dat is evenveel als in 2020, en een lichte stijging van 0,8% vergeleken met 2019. Dat zijn er 3.291 minder dan in december 2020 (-3,6%). Sinds september 2021 blijft de Brusselse werkloosheid dalen dankzij de aantrekkende economie en de invoering en verlenging van steunmaatregelen zoals tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht.

De daling is nog groter bij jongeren. In december 2021 telden de 19 Brusselse gemeenten 8.980 werkzoekenden onder de 25. Dat zijn er 10% minder dan in december 2020, maar 2,9% meer dan in december 2019. Met een jaarlijks gemiddelde van 8.847 werkzoekenden jonger dan 25 jaar is de werkloosheid onder jongeren in Brussel in 2021 met 3,0% gedaald. Terwijl jongeren over het algemeen de eerste slachtoffers van de crisis zijn, profiteren zij anderzijds ook als eersten van het economisch herstel en de toename van het aantal aanwervingen. In tijden van economische groei komen jongeren in vergelijking met andere leeftijdsgroepen het snelst weer uit de werkloosheid.

Over het hele jaar 2021 heeft Actiris rechtstreeks 60.222 werkaanbiedingen ontvangen, 88,4% meer dan vorig jaar en 71,8% meer dan in 2019. Een bemoedigende trend, die zowel verklaard wordt door het economisch herstel van de afgelopen maanden, als door een verbeterde registratie van vacatures. De vernieuwing van de website voor de registratie van de werkaanbiedingen (invoering van het uniek dossier voor werkgevers in 2020), kan een opwaarts effect hebben gehad op het aantal door Actiris geregistreerde vacatures, en dan met name interim-vacatures.

Hoewel de gezondheidscrisis aanvankelijk het aantal ontvangen werkaanbiedingen sterk deed dalen, met name in bepaalde sectoren zoals de horeca en de handel, zien we in 2021 een aanzienlijke stijging van het aantal werkaanbiedingen in de sectoren horeca, handel, transport en bouw. Sinds november trekt Actiris werkaanbiedingen van VDAB binnen volgens bredere criteria dan daarvoor het geval was: geen beperking meer tot knelpuntberoepen, tot werkaanbiedingen langer geopend dan 40 dagen of tot werkplaats in het Brussels Gewest of de Rand. Dit heeft geleid tot een sterke stijging van het aantal werkaanbiedingen dat via de VDAB is ontvangen in vergelijking met 2020 en 2019. Het totale aantal werkaanbiedingen (inclusief de via de VDAB en Forem en partnersites ontvangen werkaanbiedingen) is daardoor ook sterk gestegen.

U leest hier het volledige Actiris-bericht.

Zoek een artikel