Tracé Brussel Nieuws

15/01/2021

Interregionale arbeidsmobiliteit en Samenwerkingsakkoord

Actiris en VDAB evalueren jaarlijks samen de gemeenschappelijke activiteiten in verband met de interregionale mobiliteit, zoals voorzien in het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2011 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de afstemming van het arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden.

Lees meer

Strategie GO4Brussels 2030

In antwoord op een schriftelijke vraag van parlementslid Bianca Debaets (CD&V) heeft minister-president Rudi Vervoort (PS) een overzicht gegeven van de doelstellingen en de stand van zaken met betrekking tot het ambitieuze plan genaamd Strategie GO4Brussels 2030. Dat was nog net voor de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eind vorig jaar te kennen gaf een aantal wijzigingen te willen aanbrengen in de Strategie naar aanleiding van de in maart 2020 begonnen coronacrisis.

Lees meer

Arbeidsovereenkomsten artikel 60

Ridouane Chahid (PS) stelde in het Brussels Parlement een schriftelijke vraag aan Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI) over de arbeidsovereenkomsten artikel 60.

Lees meer

Jongeren- en Oplossingsgarantie

De Oplossingsgarantie is een uitbreiding van de Youth Guarantee (Jongerengarantie) voor werkzoekenden van 30 jaar en ouder die voor de eerste keer in de categorie van de niet-werkende werkzoekenden bij Actiris zijn ingeschreven. Met de Oplossingsgarantie wil de Brusselse regering de begeleiding van werkzoekenden meer oplossingsgericht en resultaatgericht maken. De Oplossingsgarantie is een belofte die Actiris samen met zijn partners aangaat om elke nieuw ingeschreven werkzoekende uiterlijk 12 maanden na zijn inschrijving een oplossing te bieden, en dat betekent de werkzoekende op weg helpen naar tewerkstelling, een stage in een onderneming, validering van competenties, beroepsopleiding of studiehervatting.

Lees meer

SORI (Sectorale oriëntatie)

Begeleid je iemand die oriëntatie nodig heeft? Iemand die weet in welke sector zij/hij wil werken, maar nog geen concreet beroepsobjectief heeft? Of graag een opleiding wil volgen, maar niet goed weet welke? Dan is er de sectorale oriëntatie van InBrussel vzw.

Lees meer

Duaal leerprogramma voor polyvalent post- en pakketmedewerker

Bpost en CVO Brussel lanceren, in navolging van de succesvolle modules in 2020, een nieuwe oproep voor de opstart in februari 2021 voor hun gezamenlijk leerprogramma voor polyvalent post- en pakketmedewerker. Het gaat om een inclusief duaal leerprogramma, een samenwerking tussen bpost en het volwassenonderwijs. In februari wordt gestart met een voortraject en met het effectieve traject.

Lees meer

Infomomenten opleidingen

CVO Brussel organiseert deze maand 5 online infomomenten waar je vragen kan stellen over hun opleidingen die starten in februari. Wie wil, kan zich ook meteen inschrijven. De infomomenten vinden plaats van maandag 25 januari tot donderdag 28 januari 2021 van 18u tot 20u, en op zaterdag 30 januari 2021 van 9u tot 11u. Meer info leest u hier.

Lees meer

Oproep E-leren

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Vlaanderen lanceert de oproep E-leren. Met deze oproep wil men opleidingsverstrekkers met een bestaande of toekomstige opleiding in de opleidingsdatabank (databank voor Vlaamse opleidingsincentives) ondersteunen op vlak van e-leren. 

Lees meer

Advies strategisch Gelijkekansen- en Diversiteitsplan

De Commissie Diversiteit van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) geeft op eigen initiatief haar belangrijkste aanbevelingen voor het strategisch meerjarenplan gelijkekansen- en diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid.

Lees meer

Taalbeleid in Brusselse gemeenschapscentra

Het Huis van het Nederlands Brussel begeleidde een aantal Nederlandstalige gemeenschapscentra in Brussel bij het uitwerken van een visie op taal en een taalbeleid. De belangrijkste tips en stappenplannen vatten ze samen in een publicatie. Het is een handig instrument voor elk gemeenschapscentrum dat wil werken rond taal en het Nederlands een duidelijke plaats wil geven in hun werking.

Lees meer

Typologie Vlaamse Rand

BRIO, het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum, publiceerde recentelijk een working paper over een sociaaleconomisch profiel en een typologie van de Vlaamse Rand.

Lees meer

Zoek een artikel