Tracé Brussel Nieuws

14/01/2022

Zones zonder langdurige werkloosheid

In de commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling van het parlement van het Brussels Gewest stelde parlementslid Farida Tahar (Ecolo) op woensdag 12 januari een mondelinge vraag aan minister Bernard Clerfayt (Défi) in verband met de zones zonder langdurige werkloosheid.

Lees meer

Overleg zones zonder langdurige werkloosheid

Op dinsdag 21 december vond er een bovenlokaal overleg plaats over de ontwikkeling van de zones zonder langdurige werklozen in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Bij dit discussieplatform was ook Ides Nicaise van het HIVA (KU Leuven) aanwezig die in opdracht van Actiris een studie uitvoerde met een kosten-baten analyse van het concept, waarbij hij tot de vaststelling kwam dat deze zones op termijn tot een (maatschappelijke) winst leiden.

Lees meer

Meer digitale inclusie

MAKS vzw heeft zijn wensen en voornemens voor 2022 de wereld ingestuurd. Zoals verwacht van een organisatie die al jaren een leidende rol speelt bij de bevordering van duurzame digitale inclusie voor de Brussellaars, pleit MAKS vzw in zijn boodschap opnieuw voor deze ambitie.

Lees meer

2021: aantal Brusselse werkzoekenden stabiel vergeleken met begin coronacrisis

Brussel telde in 2021 gemiddeld 88.780 werkzoekenden. Dat is evenveel als in 2020, en een lichte stijging van 0,8% vergeleken met 2019. Dat zijn er 3.291 minder dan in december 2020 (-3,6%). Sinds september 2021 blijft de Brusselse werkloosheid dalen dankzij de aantrekkende economie en de invoering en verlenging van steunmaatregelen zoals tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht.

Lees meer

Work out Room en jaarverslag VDAB

De Work out Room (WoR) is een ruimte van VDAB voor innovatie en co-creatie. Vzw’s, sociale partners, werkgevers, start-ups en geëngageerde burgers worden er ontvangen om samen na te denken en elkaar te inspireren rond nieuwe initiatieven om de arbeidsmarkt sterker en innovatiever te maken. Zo creëert men samen nieuwe diensten, beleidsideeën en technologieën. VDAB biedt ook ondersteuning aan de ontwikkeling en implementatie van deze nieuwe initiatieven.

Lees meer

Jaarrapport Vlaamse opleidingsincentives schooljaar 2020-2021

Het decreet houdende het Vlaams opleidingsverlof (VOV) en diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE) van 12 oktober 2018 is het resultaat van de hervorming van de Vlaamse opleidingsincentives en vormt de aanzet van dit jaarrapport. Dit decreet stelt dat DWSE jaarlijks een evaluatierapport bezorgt waarin nagegaan wordt in welke mate de doelstellingen zijn bereikt voor het Vlaams opleidingsverlof en of de arbeidsmarktgerichte opleidingen voldoen aan de voorwaarden.

Lees meer

Zoek een artikel