Tracé Brussel Nieuws

28/01/2022

Phoenix.brussels-premie

De Phoenixpremie biedt Vlaamse, Waalse en Brusselse werkgevers een korting van 4.800 euro over een periode van zes maanden als ze een Brusselaar aanwerven. Deze maatregel wordt verlengd tot 3 juni 2022. In 2021 werd er 30 miljoen uitgetrokken voor de premie, maar daarvan werd slechts 6 miljoen euro gebruikt.

Lees meer

Decreet werk- en zorgtrajecten geoptimaliseerd

Op voorstel van Vlaams vice-minister Hilde Crevits, en Vlaams minister Wouter Beke, hechtte de Vlaamse Regering op de ministerraad van 21 januari 2022 haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de werk- en zorgtrajecten. Het decreet moet zorgen voor wijzigingen en verbeteringen aan de uitvoering van de werk- en zorgtrajecten, waarvan het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten de decretale basis legt voor drie types dienstverlening, namelijk activeringstrajecten, arbeidsmatige activiteiten en trajecten maatschappelijke oriëntatie.

Lees meer

Aanvullende stagebonus

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) gaf in opdracht van minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, Hilde Crevits (CD&V) advies over de verruimde stagebonus voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023.

Lees meer

Aanloopfase als oriënterende leerweg

Op 24 januari publiceerde de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) een advies gericht aan Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) in verband met het ontwerp van decreet tot wijziging van de regelgeving over duaal leren, de aanloopfase en het stelsel van Leren en Werken. Concreet reageert de SERV op de uitfasering van Leren en Werken.

Lees meer

Opleidingen COOVI

Volgende maand start COOVI met een aantal intensieve dagopleidingen voor mensen met voldoende kennis van het Nederlands (niveau 1.2). Na 5 à 10 maanden behalen de cursisten een officieel certificaat.

Lees meer

Werkloosheidsgraad 10,5% in Brussel

De voorlopige resultaten voor de maandelijkse indicatoren op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten van Statbel, het Belgische statistiekbureau, wijzen op een afname van zowel de werkgelegenheidsgraad als de werkloosheidsgraad. De werkgelegenheidsgraad bij 20-64-jarigen wordt geschat op 70,0%, en de werkloosheidsgraad duikt voor het eerst in 2021 onder de 6% en bedraagt 5,7%.

Lees meer

Wie kiest voor duaal leren?

Een analyse van de instroom in duaal leren en beleidsaanbevelingen aan de hand van gedragsinzichten.

Lees meer

Jaarrapport Sociale Economie Vlaanderen

Het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) heeft het eerste deel van het jaarrapport sociale economie opgemaakt. In dit deel geeft men de stand van zaken weer voor het jaar 2020 en de impact van Covid 19 op de sociale economie. Men behandelt de drie werkvormen voor de sociale economie in het Vlaams Gewest, namelijk Collectief Maatwerk, de Lokale Diensteneconomie en Arbeidszorg.

Lees meer

Zoek een artikel