Opinie en advies

Aanvullende stagebonus

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) gaf in opdracht van minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, Hilde Crevits (CD&V) advies over de verruimde stagebonus voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023.

De minister wilt de éénmalige, aanvullende stagebonus uit het relanceplan ‘Alle hens aan dek’ van de Vlaamse Regering en sociale partners, selectief continueren en de reguliere stagebonus uitbreiden voor schooljaar 2021-2022 en 2022-2023. In het voorstel voorziet zij 500 euro voor alle ondernemingen die een leerwerkplek aanbieden voor minstens drie maanden aan een jongere die niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde die geldt voor de reguliere stagebonus. Deze bonus wordt voor twee schooljaren voorzien zodat dit kan aansluiten bij de hervormde incentives voor kwalitatief werkplekleren die tegen september 2023 worden verwacht.

De Vlaamse sociale partners staan achter de hervormde incentives maar vragen wel zo snel mogelijk werk te maken van een automatische toekenning van de (verruimde) stagebonus om de non-take-up ervan te minimaliseren, de resterende 3,5 miljoen euro van het voorziene budget in te zetten voor een sterke overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt en voor dezelfde periode een verruimde startbonus te onderzoeken voor deze jongeren die niet voldoen aan de leeftijdsvoorwaarden (en dus ouder dan 18 jaar op 1 september van het schooljaar waarvoor de bonus voor het eerst wordt aangevraagd). De start- en stagebonus zijn samenhangende maatregelen die dezelfde voorwaarden hanteren.

Lees het volledige advies.

Zoek een artikel