Opinie en advies

Advies verlenging Digibanken

SERV

De SERV heeft een advies uitgebracht op de aangekondigde verlenging van de digibanken door de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering wil de projectondersteuning, die nu loopt tot 31 december 2024, uitbreiden met twee jaar. Daarvoor zullen uiteraard bijkomende middelen worden voorzien.

De Vlaamse overheid lanceerde het project digibanken met als doel om de digitale kloof te verkleinen. Hierbij streefden ze drie doelstellingen na: toegang voorzien tot digitale toestellen (laptops, tablets, etc.), het versterken van de digitale vaardigheden, en een verbeterde digitale toegang voorzien tot essentiële online diensten. 54 partnerschappen uit 219 Brusselse en Vlaamse gemeenten bouwden een digibank uit en bieden hun diensten aan tot en met 31 december 2024.

De Vlaamse overheid nam de beslissing om de bestaande digibankprojecten te verlengen omwille van de maatschappelijke relevantie van hun opdracht. De digitale kloof zal immers op 31 december 2024 nog steeds bestaan. Mensen zullen nog steeds nood hebben aan blijvende ondersteuning.

De SERV begrijpt deze beslissing tot verlenging van de digibanken, maar wijst erop dat dit moet gebeuren met nodige bijsturing. Ten eerste roepen zij op aan de Vlaamse Regering om de bestaande partnerschappen niet automatisch te verlengen. De SERV hoopt hiermee te bekomen dat de bestaande partnerschappen worden uitgebreid met bijkomende partners om de gebiedsdekkendheid van de partnerschappen te vergroten. Ze vragen ook dat deze partnerschappen in hun nieuwe aanvraag beter afstemmen met andere gelijkaardige initiatieven zoals ‘Iedereen Digitaal’, ‘Digisprong’ en ‘Edusprong’.

Ten tweede wijzen de sociale partners er ook op dat deze partnerschappen niet blijvend kunnen werken op deze projectmiddelen. De Vlaamse Regering moet benadrukken in de nieuwe projectoproep dat deze partnerschappen moeten blijven zoeken naar een duurzame en structurele financieringsvorm. De SERV vindt het ook belangrijk dat deze partnerschappen toekomstgerichte investeringen doen.

Tot slot vraagt de SERV om de lessons learned die voortvloeien uit de digibankprojecten zeker door te trekken in het reguliere beleid van de Vlaamse en lokale overheden.

Het volledige advies van de SERV vindt u hier terug.