Publicaties en analyse

Analyse arbeidsmarkt

Agoria, de sectorfederatie van de technologische industrie, heeft de Belgische arbeidsmarkt geanalyseerd met ondersteuning van Actiris, VDAB en Forem. Agoria deed dat al eens in 2018, maar met de coronacrisis was een update wenselijk.

Volgens het federale regeerakkoord moeten we tegen 2030 aan een werkgelegenheidsgraad van 80% komen om onze internationale concurrentiepositie te behouden, onze Europese verplichtingen na te komen, de bedrijven te voorzien van voldoende werknemers en de pensioenen en sociale zekerheid betaalbaar te houden. 'Dit betekent dat er in die periode 600.000 nieuwe banen moeten gecreëerd worden, wat enkel kan indien we jaarlijks minimum 1,5% economische groei kunnen optekenen', stelt Agoria.

De gecreëerde vraag ook effectief kunnen invullen met goed opgeleide mensen is een tweede uitdaging. 'Daarvoor kijken we vandaag naar groepen van mensen die ondervertegenwoordigd zijn op onze arbeidsmarkt: voor vrouwen (66,5%), jongeren (60,9%), ouderen (32,8%), laaggeschoolden (46,3%), mensen met een migratieachtergrond (43,5%) of mensen met een beperking ligt de tewerkstellingsgraad nog mijlenver af van de beoogde 80%. Hen moeten we massaal over de hindernissen tillen die ze vandaag ervaren bij het zoeken of houden van werk', stelt Agoria verder.

Als derde prioriteit ziet de federatie de verhoging van de productiviteit, wat niet hetzelfde is als harder werken. Agoria wil dat we met z’n allen inzetten op activering, permanente vorming en duurzame productiviteitsgroei.

In de periode 2016-2019 steeg de binnenlandse werkgelegenheid in België van 4.675.000 naar 4.894.000, de actieve bevolking (20-64 jaar) van 6.664.000 naar 6.704.000, de werkgelegenheidsgraad van 67,6 naar 70,5%. Het aantal werkzoekenden daalde van 596.000 naar 487.000 en het aantal openstaande vacatures steeg van 108.000 naar 142.000. In dezelfde periode werden 220.000 extra jobs ingevuld, dat is 150.000 meer dan verwacht, de activiteitsgraad steeg van 73,3% naar 74,4%, de werkloosheidsgraad daalde van 5,7% naar 3,9%, de inactiviteitsgraad daalde van 26,7% naar 25,6%.

Door corona gaan er volgens Agoria in de periode 2020-2021 ongeveer 110.000 banen verloren, de arbeidsmarkt zal zich maar in 2023 herstellen. En na 2023 zal de vraag naar hoger opgeleiden stijgen. Tussen nu en 2030 komen er, voor elke job die verdwijnt, 2,8 nieuwe in de plaats. De arbeidsvraag zal in deze periode stijgen met 0,56%, het arbeidsaanbod dalen met 0,11%. Agoria: 'Om alle arbeidsplaatsen in het Brussels Gewest in 2030 op te vullen hebben we 750.000 mensen nodig, in 2019 was dat ‘slechts’ 733.000. In 2030 zullen we in België, wat de actieve bevolking betreft, beschikken over 4.725.000 werkenden, 1.630.000 niet-actieven en 349.000 werkzoekenden.' In de periode 2019-2030 bedraagt de extra arbeidsvraag in Brussel 17.000 werknemers, dat is goed voor een jaarlijkse groei van 0,24%.

Wat het luik opleiding betreft wordt vastgesteld dat in de periode 2016-2019 de opleidingsinspanningen in bedrijven stegen met 10,3%. 39,2% van de actieve bevolking haalt echter het basisniveau digitale skills niet en slechts 1,9% van de jongeren studeert af als digitaal expert. De digitale kloof dichten blijft voor de sectorfederatie een prioriteit.

De volledige analyse leest u hier.