Publicaties en analyse

Barometer digitale inclusie

KBS

De Koning Boudewijnstichting (KBS) heeft haar Barometer digitale inclusie 2022 gepubliceerd.

De uitgebreide analyse, met veel cijfermateriaal en trends, werd gerealiseerd door de universiteiten VUB (imec-SMIT) en UCL (IACCHOS-CIRTES), waarbij onder meer beroep werd gedaan op cijfermateriaal van Statbel, de Vlaamse Digimeter, de Waalse Baromètre Digital Wallonia, en Eurostat.

'Er is meer hardware gekocht, maar minder door diegenen die ze nog niet hadden. Het opleidingsniveau wordt steeds bepalender voor het gebruik van online dienstverlening en het verwerven van digitale vaardigheden. In een wereld van toenemende digitalisering zijn het de personen die het al goed hadden die ook meer voordeel halen uit de digitalisering. Wie het al lastig had, geraakt nog meer van de wijs door de druk om digitale vaardigheden constant te updaten', luidt het in de inleiding.

Er zijn meer internetaansluitingen thuis, maar er is nog steeds een kloof door inkomen, alleenstaand zijn en leeftijd. De belangrijkste belemmeringen voor de internetaansluiting thuis zijn de kosten, zwakke vaardigheden en de perceptie van nutteloosheid. Het beschikken over een vaste en mobiele aansluiting blijkt een fenomeen te zijn voor de meest welgestelde huishoudens. Oudere vrouwen en personen met de laagste inkomens maken het minst gebruik van laptops. De smartphone is dan weer de toegangspoort tot Internet voor minder geprivilegieerde groepen. De niet-gebruikers zijn vooral alleenstaanden met een bescheiden inkomen en een laag opleidingsniveau.

Het niveau van de algemene digitale vaardigheden stijgt nauwelijks, één Belg op twee blijft kwetsbaar. Er is zelfs een relatieve daling van de algemene digitale vaardigheden door de evolutie in de eisen voor het beheersen van digitale technologieën. Bij jongeren is er de mythe van de multitaskende digital natives versus de vormen van digitale ongelijkheid. De federale statistieken onderschatten de digitale ongelijkheid bij senioren, en werkzoekenden kunnen gehinderd worden in hun zoektocht naar werk indien ze over onvoldoende digitale tools beschikken. Wat betreft het gebruikt van essentiële diensten is er een significante stijging in de drie gewesten.

Dit en nog veel meer leest u in de Barometer van de digitale inclusie.