Pers

Bijkomende werkzoekenden in Brussel door coronacrisis

Gisteren vond de bijzondere coronacommissie van het Brussels Parlement plaats. Actiris-directeur Grégor Chapelle verklaarde er dat de meest kwetsbare werkzoekenden extra worden getroffen door de coronacrisis. Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI) formuleerde in diezelfde coronacommissie dat er tegen juni 2021 tussen 17.000 en 25.000 werkzoekenden in Brussel bijkomen als gevolg van de coronacrisis. 

Volgens Chapelle worden de meest kwetsbare werkzoekenden extra getroffen tijdens de crisis. In april, mei en de tweede helft van juli daalde het aantal inschrijvingen bij Actiris. De oorzaken? De inschrijving is niet verplicht voor OCMW-cliënten, er zijn minder kansen op werk, de professionele opleidingen werden onderbroken, en er is sprake van zowel de digitale kloof als een taalkloof (17 procent van de ingeschrevenen spreekt Frans noch Nederlands). Daarnaast waren er ook een aantal specifieke problemen voor bepaalde categorieën werkzoekenden, bijvoorbeeld voor langdurig werklozen die in hun zoektocht naar een job moeten concurreren met werknemers die tijdens de crisis hun baan verloren. 

Meer info leest u in het artikel van BRUZZ.

Clerfayt verwijst voor de cijfers naar een verslag van View.brussels, op basis van de gegevens van Perspective en de OESO. Het verslag voorspelt, indien er een geleidelijke opheffing van de lockdown komt, een stijging van ongeveer 17.000 werkzoekenden in juni 2021. Wanneer de verstrengingen en bijhorende lockdown worden verlengd, zou het gaan over een toename van 25.000 werkzoekenden. Die stijging kan volgens Clerfayt verklaard worden door de komst van nieuwe werkzoekenden en door de daling van de uitstroom. Daarnaast heeft de Brusselse regering, op voorstel van de minister, de lijst met 124 sociale economiestructuren goedgekeurd die langdurig werkzoekenden mogen opleiden en aan het werk zetten. In 2021 zal een bijkomend budget van 30 miljoen euro besteed worden aan nieuwe inschakelingsbetrekkingen in de sociale economie, wat goed is voor meer dan 1.200 toekomstige werknemers. 

Zowel Chapelle als Clerfayt waarschuwden ook nog dat men de werkelijke impact van de crisis op het vlak van werkgelegenheid pas kan vaststellen wanneer er een einde komt aan de maatregelen van de federale regering. 

Meer info leest u in het artikel van BRUZZ.