Beleidsnieuws

Brussel digitaal en inclusief

BHG

Het project “Brussel Digitaal” van de Brusselse Regering, dat draait om de digitale dienstverlening door de overheidsdiensten in de regio, en regels en rechten wil op punt zetten voor gebruikers, werd in vraag gesteld door een aantal belanghebbenden in de sector. Op initiatief van Bernard Clerfayt (DéFI) ging de Brusselse regering in dialoog met een delegatie van maatschappelijk werkers die bezorgd zijn om de toegang tot de openbare diensten voor alle Brusselaars.

Het project wil onder andere vier burgerrechten creëren voor de Brusselaars op het vlak van digitale dienstverlening: het recht om alle administratieve procedures online te verrichten voor wie dat wil; het recht om zich online te laten begeleiden bij de administratieve procedures voor wie daar nood aan heeft; het recht om te beschikken over digitale procedures toegankelijk voor personen met een handicap en ten slotte het recht om toegang te hebben tot alternatieven voor onlineprocedures.

Vanuit de maatschappelijk werkers heerst een vrees voor de ontwikkeling van digitale ongelijkheid. Daarop verduidelijkte Bernard Clerfayt: “Dit is het tegenovergestelde van onze strategie. Dit ontwerp van ordonnantie zal de fysieke loketten niet afschaffen. Het wil de toegang tot digitale technologie garanderen voor wie dat wil, en dat is volgens de barometer van de Koning Boudewijnstichting ongeveer 85% van de Brusselaars. Bovendien besteedt het ontwerp ongekende aandacht aan degenen die angst of moeilijkheden ervaren bij het gebruik van nieuwe technologieën door ondersteuning te beiden en te voorzien in alternatieven voor digitale technologie.”

De Regering herinnerde er ook aan dat de digitale technologie de procedures voor veel burgers vereenvoudigt, de verwerking van de verzoeken versnelt en dat de ontwikkeling ervan moet worden begeleid om een grotere gelijkheid te waarborgen.

Binnenkort zal Bernard Clerfayt een tekst indienen om verder kracht bij te zetten aan bovenstaande beginselen: universaliteit, inclusie, toegankelijkheid en het behoud van alternatieven.

U kan het volledige artikel raadplegen op de website van de bevoegde minister voor Digitalisering.