Publicaties en analyse

Brussels schoolverlatersrapport

Het Vlaamse schoolverlatersrapport van VDAB is al een tijdje een vaste waarde en bron van heel wat interessante data voor al wie met onderwijs- en werkgelegenheidsbeleid bezig is. Nu heeft Brussel ook een eigen schoolverlatersrapport, met dank aan Actiris en view.brussels.

Het eerste rapport kijkt naar de schoolverlaters jonger dan 30 jaar die zich tussen juli en oktober 2017 hebben ingeschreven bij Actiris. In totaal schreven er zich tijdens deze periode 5.832 jongeren in bij Actiris. Ze worden gedurende een jaar opgevolgd. De analyse van de inschakeling van deze jongeren gebeurt op basis van administratieve gegevens. View.brussels berekende de uitstroom naar werk en de positieve uitstroom (schoolverlaters die ministens 1 maand een baan, beroepsopleiding, studie of stage deed binnen de 12 maanden na inschrijving).

Bijna de helft (4 op de 10 jongeren) schrijft zich in met een diploma hoger secundair onderwijs. 3 op de 10 schoolverlaters heeft hogere studies gedaan, maar 17% schrijft zich in zonder een diploma secundair onderwijs. 54,9% van de ingeschreven jongeren heeft binnen het jaar een job van minstens één maand uitgeoefend.

Het hebben van een diploma is belangrijk voor het vinden van een job. Dat tonen ook deze Brusselse cijfers. Bachelor- en masterdiploma’s geven de hoogste uitstroompercentages naar werk: 3 op de 4 schoolverlaters uit deze categorie heeft namelijk een job. Daartegenover staat dat jongeren die geen diploma hoger secundair onderwijs hebben veel moeilijker een job vinden: slechts één derde van hen heeft een job.

Het rapport sluit af met een aantal aanbevelingen. Voor dit rapport maakt view.brussels gebruik van de administratieve gegevens van jongeren die zich hebben ingeschreven bij Actiris. Dit geeft echter geen volledig beeld. Een kruising van de gegevens van Actiris en de Vlaamse en Franstalige gemeenschap zou een vollediger beeld geven van de uitstroom naar werk.

Het volledige schoolverlatersrapport kan je hier terugvinden.