Beleidsnieuws

Conceptnota STEM-kompas

De conceptnota geeft invulling aan de intentie van de Vlaamse regering om een nieuw ambitieus STEM-actieplan 2020-2030 uit te werken. De nota schetst de eerste krachtlijnen voor een nieuw STEM-actieplan, het verdere procesverloop en speelt ook in op noden voortvloeiend uit de bijzondere tijden waarin we nu leven. De aanbevelingen van het relancecomité worden meegenomen in de verdere uitwerking.

Het huidige ‘Actieplan voor het stimuleren van loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek’ (kortweg ‘STEM-actieplan’) is sinds 2012 operationeel en loopt eind dit jaar af. De nood aan een vervolgtermijn is hoog en de nota is een weerspiegeling van de intentie van de Vlaamse Regering om een ambitieus vervolgplan uit te werken.

Daarnaast speelt het ook in op de noden voortvloeiend uit de bijzondere Covid-19-tijden waarin we nu leven en de impact ervan op de maatschappij. Door deze bijzondere omstandigheden is het nogmaals duidelijk geworden dat STEM en digitale competenties in onze samenleving heel belangrijk zijn en prioriteit moeten krijgen. Deze competenties zijn niet enkel voor het realiseren van de digitale transformatie binnen zowel onderwijsinstellingen, ondernemingen, overheid, als de bredere maatschappij, maar zijn ook noodzakelijk om de relance voldoende kracht bij te zetten.

Dit heeft de Vlaamse Regering bij de Ministerraad van 17 juli 2020 in een mededeling gepubliceerd, getekend door de Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, Hilde Crevits (CD&V) en de Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, Ben Weyts (N-VA).

Download hier de volledige conceptnota.