Beleidsnieuws

Europese onderwijsruimte en digitale herbronning

Het onderwijs en opleidingsaanbod is ernstig ontwricht geraakt als gevolg van de coronacrisis en onderging een snelle verschuiving naar online- en afstandsonderwijs. Het massale gebruik van technologie bracht lacunes en zwakke punten aan het licht, wat voor Europa de gelegenheid vormt om onderwijs en opleidingen te herbronnen naar het digitale tijdperk. De Europese Commissie keurde twee initiatieven goed om onderwijs en opleidingen te versterken en een groen en digitaal Europa tot stand te brengen.

Een Europese onderwijsruimte tegen 2025 moet de kwaliteit, de inclusiviteit, de digitalisering en de duurzaamheid van en de samenwerking tussen de nationale onderwijsstelsels verrijken. De lidstaten kunnen deze onderwijsruimte nu samen tot stand brengen met steun van het Europees herstelplan (NextGenerationEU) en het Erasmus+-programma. De ambitie is het onderwijs- en opleidingsaanbod van de EU voor alle Europeanen toegankelijk te maken en instellingen onbeperkt onderlinge relaties te laten opbouwen in en buiten Europa.

De Commissie heeft ook een nieuw Actieplan voor digitaal onderwijs (2021-2027) aangenomen op basis van de uit de coronaviruscrisis getrokken lessen en met een plan voor een hoog performant digitaal onderwijsecosysteem. In het plan wordt een reeks initiatieven voorgesteld ter bevordering van hoogwaardig, inclusief en toegankelijk digitaal onderwijs in Europa. Het plan bouwt verder op het eerste actieplan voor digitaal onderwijs (2018-20), heeft een ruimer toepassingsgebied dan formeel onderwijs, en twee strategische prioriteiten: de ontwikkeling van een hoog performant digitaal onderwijsecosysteem en een versterking van de digitale competenties. Om de samenwerking en de uitwisseling op het gebied van digitaal onderwijs op EU-niveau te versterken, zal de Commissie een Europese hub voor digitaal onderwijs oprichten, een netwerk van nationale adviesdiensten opzetten en de dialoog tussen belanghebbenden uit de particuliere en de overheidssector versterken.

Beide initiatieven zullen ook aan bod komen tijdens de derde Europese onderwijstop, die de Commissie op 10 december online zal organiseren, en waar ministers en belangrijke stakeholders zullen bespreken hoe onderwijs en opleiding voor het digitale tijdperk kunnen worden uitgerust.

Meer informatie leest u hier, in de Mededeling over de Europese onderwijsruimte en in het Actieplan voor digitaal onderwijs