Nieuws uit de sector

Ieder Talent Telt

Met  het ESF-project 'Ieder Talent Telt (in de social profit)' slaan VIVO, het Minderhedenforum, Verso, VDAB en Vlaams zorgambassadeur Lon Holtzer de handen in elkaar. Samen willen ze mensen met een migratieachtergrond tewerkstellen in de social profitsector. Want zij zijn er ondervertegenwoordigd, terwijl het juist een groeisector is met veel vacatures. Ook in Brussel zijn er heel wat initiatieven.

In het project ‘Ieder Talent Telt’ ontdekken mensen met een migratieachtergrond hun talent voor de sector. Dit doen ze aan de hand van talentenscreeningtests, beroepenfiches, rolmodellen, inleef- en terugkommomenten om uiteindelijk samen op zoek te gaan naar een passend (regulier) traject richting de sector. Ze worden begeleid en ondersteund door Buddies en krijgen ook taal- en sollicitatieondersteuning.

Ook aan de werkgevers wordt gedacht. Zij worden gesensibiliseerd rond een mogelijk werkervaringstraject, en krijgen onder andere tools aangeboden rond een divers personeelsbeleid.

In Brussel worden er eveneens acties ondernomen om mensen met een migratieachtergrond aan de slag te krijgen in de social profitsector. Zo is er Eva vzw (zie artikel in deze nieuwsbrief) die met ‘Cultuur-sensitieve zorgambassadeurs’ van vreemde origine, de grote kloof tussen de Brusselse senioren uit de  volksbuurten en het zorgaanbod willen overbruggen. Via @level2work kunnen hoogopgeleide nieuwkomers een intensief traject naar werk volgen in de zorg-,  IT of generieke sector. Het traject bestaat uit een cursus maatschappelijke oriëntatie van 5 weken, een begeleiding naar werk met een personal coach en lessen Nederlands.

Tot slot werken Tracé Brussel en het Huis voor Gezondheid ook op breder niveau samen rond de doelstelling om meer werkzoekenden en zij-instromers toe te leiden naar opleiding en tewerkstelling in de zorgsector met publicaties als de Oriëntatiegids Zorgopleidingen, het OuiWeCare project en werkgeversbezoeken voor trajectbegeleiders in de zorgsector.