Publicaties en analyse

Jaarverslag 2021 VDAB

VDAB

Het jaarverslag 2021 van VDAB staat online.

2021 was het tweede jaar waarin corona een centrale plaats innam in de dienstverlening en het beleid van VDAB. In tegenstelling tot 2020 werden er vanaf maart 2021 opnieuw meer vacatures gemeld met een historisch recordaantal in de zomer. Sindsdien is het aantal vacatures nog verder toegenomen.

In 2021 kwam het relanceplan ‘Alle Hens aan Dek’ ook op kruissnelheid. In dit VESOC-akkoord tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners kreeg VDAB een centrale rol in het realiseren van drie prioriteiten: een opleiding- en loopbaanoffensief, een inclusieve en mensgerichte digitalisering en een strategie gericht op een duurzame tewerkstelling voor iedereen. Zo werkte VDAB met de lessen uit de lock-downperiodes aan een verdere uitbreiding van het (online) opleidingsaanbod. Daarnaast werd veel energie gestoken in de werkgevers de gevraagde talenten voor te stellen, wat includeerde: hen helpen om de blik te verruimen en oog te hebben voor het potentieel van alle werkzoekenden. Met de opleidingen op de opleidings- en werkvloer, de trajecten met taalondersteuning en andere ondersteunende dienstverlening rekenden 43.194 mensen in 2021 op die manier op competentieversterking via VDAB. Zo slaagde VDAB er in om 60,2% van de vacatures in gedeeld beheer in te vullen.

In 2021 werd het nieuwe samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest over de afstemming van het arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden ondertekend. Het samenwerkingsakkoord beoogt een sterkere afstemming van het arbeidsmarktbeleid tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen, in de praktijk tussen VDAB en Actiris. In het Brussels gewest werden vorig jaar 118.485 Vlaamse vacatures door VDAB automatisch verstuurd naar Actiris ter bekendmaking aan Brusselse werkzoekenden. Daarnaast vroeg VDAB de hulp van Actiris om actief te bemiddelen op 3.036 Vlaamse vacatures. Er was ook speciale aandacht voor de gevolgen van de coronacrisis met specifieke trajecten en de focus op de zorgsector. Eind 2021 hebben de studiedienst van Actiris, view.brussels en de studiedienst van VDAB Brussel tenslotte een eerste gezamenlijke arbeidsmarktanalyse opgemaakt en werkt men verder aan de operationalisering van het samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en Brussel.

In 2021 heeft VDAB ook volop ingezet op pilootprojecten rond hybride leren: een evenwicht op maat tussen digitaal leren, face-to-face opleidingen en werkplekleren. Het online opleidingsaanbod van VDAB bleef na een spectaculaire groei in 2020, ook in 2021 aan populariteit winnen: meer dan 60.792 mensen volgden een online opleiding.

Daarnaast groeide VDAB groeide verder in zijn rol als loopbaanregisseur en rolde een nieuw business operating model uit: het propellor model. Dat geeft alle bemiddelaars dezelfde houvast in het klantenproces en partners krijgen de belangrijke rol om gespecialiseerde dienstverlening aan te bieden.

Meer lees je in het volledige jaarverslag.

Het jaarverslag 2021 van Actiris kwam in onze nieuwsbrief al eerder aan bod, het artikel leest u hier.