Publicaties en analyse

Jobcreatie in Brussel

BISA, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse publiceerde recentelijk enkele cijfers over de arbeidsmarktdynamiek, waaronder ook de jobcreatie in 2018-2019 en in 2020. 

Daaruit blijkt dat tussen 30 juni 2018 en 30 juni 2019 het aantal arbeidsplaatsen voor loontrekkenden in Brussel steeg met 5 278. In deze periode werden er in het Brussels Gewest 37 011 nieuwe jobs gecreëerd, maar verdwenen er tevens 31 733 jobs. Volgens de voorlopige cijfers voor gans België zou het aantal jobs op 30 juni 2020 met ongeveer 32 000 dalen ten opzichte van het jaar ervoor omwille van de coronacrisis. Er blijken voornamelijk minder werknemers in de ondernemingen te starten. 

Vooral in de horeca en de ondersteunende diensten (waaronder de uitzendarbeid) is er een daling van de instroom van nieuwe werknemers. Deze daling geldt ook voor voltijdse jobs, maar is meer uitgesproken voor deeltijdse aanwervingen en uitzendkrachten, flexi-jobbers en andere onregelmatige en seizoensarbeid. Daarnaast blijkt uit deze cijfers voor België dat er minder jongeren in ondernemingen instromen en dat er minder jongeren een eerste keer intreden op de arbeidsmarkt.

Meer bevindingen leest u in het volledig rapport.