Beleidsnieuws

Jongeren- en Oplossingsgarantie

De Oplossingsgarantie is een uitbreiding van de Youth Guarantee (Jongerengarantie) voor werkzoekenden van 30 jaar en ouder die voor de eerste keer in de categorie van de niet-werkende werkzoekenden bij Actiris zijn ingeschreven. Met de Oplossingsgarantie wil de Brusselse regering de begeleiding van werkzoekenden meer oplossingsgericht en resultaatgericht maken. De Oplossingsgarantie is een belofte die Actiris samen met zijn partners aangaat om elke nieuw ingeschreven werkzoekende uiterlijk 12 maanden na zijn inschrijving een oplossing te bieden, en dat betekent de werkzoekende op weg helpen naar tewerkstelling, een stage in een onderneming, validering van competenties, beroepsopleiding of studiehervatting.

Om de operationalisering van de Oplossingsgarantie te optimaliseren kan Actiris sedert begin dit jaar rekenen op de deelname van garantiepartners, die net zoals Actiris een aantal verplichtingen moeten naleven en zich engageren om elke nieuw ingeschreven werkzoekende een oplossing aan te bieden. Door een beroep te doen op zijn partners, onder meer de Ateliers voor het Actief Zoeken naar Werk, de Missions locales en de Lokale Werkwinkels, erkent Actiris hun resultaatgerichte expertise en de specifieke methodes die zij voor hun acties toepassen.

Naast de begeleiding aangeboden in het kader van de Oplossingsgarantie is er nog de universele begeleiding (een aangepaste en intensieve begeleiding) die wordt verstrekt aan elke langdurig werkzoekende of elke werkzoekende die zich opnieuw inschrijft, en die hem dichter bij de arbeidsmarkt moet brengen.

Het volledig antwoord van Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI) op de schriftelijke vraag van Bianca Debaets (CD&V) over de Jongeren- en Oplossingsgarantie in het Brussels Parlement leest u hier.

Zoek een artikel