Publicaties en analyse

Met beperkte kennis Nederlands welkom op de Vlaamse arbeidsmarkt

VDAB

Uit cijfers van VDAB blijkt dat het aandeel werkzoekenden met een taalachterstand Nederlands in de globale populatie werkzoekenden toeneemt. Daartegenover vereist de grote meerderheid van de vacatures die gepubliceerd wordt op VDAB, een goede tot zeer goede kennis van het Nederlands. Kennis van het Nederlands vergroot dus de kansen op een job, zeker nu de krapte op de arbeidsmarkt nijpend is.

Vlaams minister van Werk, Jo Brouns (CD&V) en VDAB zetten daarom in op taalondersteuning tijdens de opleiding of op de werkvloer. Sinds 2021 volgden zo 5.400 cursisten een taalopleiding via VDAB en partnerorganisaties, 260 werkzoekenden kregen een individuele beroepsopleiding (IBO) met taalondersteuning en meer dan 1.000 anderstalige werknemers kregen taalcoaching.

Minister Brouns: ‘Dat taal een belangrijke competentie is om aan te slag te gaan, is een evidentie. Maar met de juiste attitude kom je al erg ver op de arbeidsmarkt. Met een beperkte kennis van het Nederlands maar de juiste taalondersteuning op de werkvloer kan je absoluut aan de slag in Vlaanderen. De werkvloer is de grootste school van Vlaanderen. Het spreekt dan ook voor zich dat we investeren in opleidingen op de werkvloer, ook in taalopleiding.’

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB: 'In 2021 had 19% van de werkzoekenden zonder werk weinig tot geen kennis van het Nederlands. Maar niet voor elke job moet er eerst lang Nederlands geleerd worden voor men aan de slag kan. Het is van belang om de lat juist hoog genoeg te leggen, zodat de werkzoekende een goede start kan maken. Een werkomgeving biedt bovendien vaak een goede context om snel verder Nederlands te leren. Velen zetten grote stappen vooruit eenmaal ze aan de slag zijn. Zeker bij werkgevers die taalcoaching inschakelen, zien we positieve effecten, zowel op de taalverwerving als op het functioneren op de werkvloer.'

In 2021 had bijna 1 op 5 van de werkzoekenden die ingeschreven zijn bij VDAB een taalachterstand. Ondanks die taaldrempel had 40% van hen tegen de tweede helft van 2021 een job gevonden en na een jaar is dat nog 47%.

Meer informatie lees je in het rapport ‘Het talenplan in cijfers'

In 2021 had 19% van de werkzoekenden zonder werk weinig tot geen kennis van het Nederlands. Maar niet voor elke job moet er eerst lang Nederlands geleerd worden voor men aan de slag kan. Het is van belang om de lat juist hoog genoeg te leggen, zodat de werkzoekende een goede start kan maken. Een werkomgeving biedt bovendien vaak een goede context om snel verder Nederlands te leren. Velen zetten grote stappen vooruit eenmaal ze aan de slag zijn. Zeker bij werkgevers die taalcoaching inschakelen, zien we positieve effecten, zowel op de taalverwerving als op het functioneren op de werkvloer. 

Wim Adriaens