Nieuws uit de sector

Oproep E-leren

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) Vlaanderen lanceert de oproep E-leren. Met deze oproep wil men opleidingsverstrekkers met een bestaande of toekomstige opleiding in de opleidingsdatabank (databank voor Vlaamse opleidingsincentives) ondersteunen op vlak van e-leren. 

In haar beleidsnota dd. 08 november 2019 stelde Minister van Werk, Hilde Crevits, aandacht voor levenslang leren centraal. Daartoe nam de minister het voortouw om opleidingsdeelname te verhogen. In tijden van social distancing wordt het volgen van een opleiding natuurlijk een pak moeilijker. Tijdens de eerste lockdown schakelden opleidingsverstrekkers en lerenden in het voorjaar  -eerder noodgedwongen- over op digitale leervormen, het zogenaamde e-leren. Maar ook post-corona vormt e-leren door het flexibele opleidingskader een waardevolle aanvulling voor het aanbod. Daarom wil de minister met een actieplan e-leren en de digitale opleidingsmogelijkheden breed ingang laten vinden bij opleidingsverstrekkers, om zo ook de lerenden te bereiken.

Met deze oproep wil de minister opleidingsverstrekkers met een bestaande of toekomstige opleiding in de opleidingsdatabank voor Vlaamse opleidingsincentives ondersteunen op vlak van e-leren. Binnen deze oproep wordt verplicht gewerkt aan het aanpassen van een bestaande opleiding naar een e-opleiding, het aanpassen van een bestaande e-opleiding of het ontwikkelen van een nieuwe e-opleiding. Naast het onderzoeken van technologische mogelijkheden heeft men daarbij oog voor de ontwikkeling van de noodzakelijke didactiek en dient de promotor tevens verplicht een adequate begeleiding van de lerenden uit te werken naar, tijdens en na het online traject (nazorg), met extra aandacht voor lerenden met specifieke ondersteuningsnoden. Met e-opleidingen worden in deze oproep louter en alleen blended opleidingen bedoeld.

Ze moedigen in deze oproep aan dat er gewerkt wordt aan praktijkgerichte (blended) opleidingen. Het wordt immers vaak als te moeilijk gezien om praktijkgerichte opleidingen om te zetten naar e-opleidingen, maar het is niet onmogelijk. Bij het ontwikkelen/aanpassen van de e-opleiding heeft men oog voor de ontwikkeling van de noodzakelijke didactiek. Hierbij wordt extra aandacht gevraagd voor lerenden met specifieke ondersteuningsnoden. Via deze oproep beogen VDAB en ESF een breed en gevarieerd pallet aan verschillende soorten projecten: van beginners tot gevorderden, soorten opleidingsverstrekkers, meer of minder praktijk, … op vlak van e-leren. Op www.e-inclusie.be kan tevens inspiratie gevonden worden.

Zowel private als publieke opleidingsverstrekkers die aan de voorwaarden voldoen, komen in aanmerking. Opleidingsverstrekkers kunnen eventueel een partnerschap aangaan, maar dit is niet verplicht. Organisaties die een project wensen uit te voeren binnen deze oproep moeten hun zetel en werking in het Vlaams gewest of op het grondgebied van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad hebben en worden wegens hun activiteiten beschouwd als behorende tot de Vlaamse Gemeenschap.

De oproep staat open tot en met 31 maart 2021 middernacht. Er worden voor deze oproep twee digitale infosessies georganiseerd, namelijk op 19 januari 2021 van 10u tot 11u30 en op 11 februari 2021 van 10u tot 11u30. Inschrijven gebeurt via www.esf-vlaanderen.be. Goedgekeurde projecten gaan van start op 1 september 2021. De projecten in deze oproep hebben een looptijd van 12 maanden, verlengingen zijn niet mogelijk. Er is een maximale subsidie voorzien van 125.000 euro per project. Er is geen verplichte minimale private financiering vereist.

Voor inhoudelijke en administratieve ondersteuning bij de oproep kunt u contact opnemen met Simon Swennen (simon.swennen@vlaanderen.be ) en Stephanie Beavis (stephanie.beavis@vlaanderen.be). Meer info vindt u via deze link of op de website van ESF.

Zoek een artikel