Nieuws uit de sector

Overleg zones zonder langdurige werkloosheid

Op dinsdag 21 december vond er een bovenlokaal overleg plaats over de ontwikkeling van de zones zonder langdurige werklozen in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Bij dit discussieplatform was ook Ides Nicaise van het HIVA (KU Leuven) aanwezig die in opdracht van Actiris een studie uitvoerde met een kosten-baten analyse van het concept, waarbij hij tot de vaststelling kwam dat deze zones op termijn tot een (maatschappelijke) winst leiden.

Er waren ook een aantal deelnemers uit Brussel aanwezig, waaronder medewerkers van Actiris die een stand van zaken gaven van de vooruitgang in het dossier. De Actiris-directie bezorgde recentelijk een nota aan haar Beheerscomité, waarna deze wordt overgemaakt aan de Brusselse regering. Deze nota werd gemaakt op basis van diverse studies en een advies van de Adviesraad voor Sociale Ondernemingen (ARSO). In 2022 zijn er geen middelen voorzien, Actiris hoopt dat er in 2023 pilootprojecten van start kunnen gaan. De sleutel daarvoor ligt ook in handen van de federale overheid die zijn akkoord moet geven.

In afwachting van verdere stappen ontwikkelen een aantal organisaties op lokaal niveau reeds initiatieven. Zo wordt er in Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, Vorst en Neder-over-Heembeek reeds nagedacht over en gewerkt aan een mogelijk project. Daarbij wordt er ook gekeken naar welke lokale initiatieven en afbakening van zones er reeds bestaan, zoals bijvoorbeeld in het kader van de duurzame wijkcontracten.

De bedoeling blijft om vanuit de verschillende regio’s elkaar op de hoogte te houden en de wens van de aanwezigen was daarbij ook dat de regio’s gezamenlijk stappen zetten richting de federale overheid.