Nieuws uit de sector

Projectoproep Generatie Veerkracht

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid lanceert een projectoproep in het kader van Generatie Veerkracht. Kwetsbare kinderen en jongeren worden extra getroffen door de coronamaatregelen en dreigen steeds meer geïsoleerd te geraken. Doelstelling van deze oproep is om maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren opnieuw en sterker te connecteren met de buurt en de samenleving.

Vlaanderen kan rekenen op geëngageerde professionele krachten, vrijwilligers, organisaties of diensten. Zij kunnen deze kinderen en jongeren opnieuw veerkracht en perspectief bieden door middel van activiteiten en ondersteuning in een context die is aangepast aan de coronamaatregelen. 

De oproep richt zich prioritair, maar niet uitsluitend, tot organisaties binnen de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd, Sport en Welzijn. Daarnaast moeten ze kunnen aantonen dat ze rechtstreeks werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren van 3 tot 30 jaar. Bovendien moeten ze ook aantonen dat ze geconfronteerd worden met directe problemen door de COVID-19-maatregelen, waardoor de werking ten aanzien van hun doelgroep onder druk staat. Of dat ze met het initiatief inspelen op nieuwe noden die gelinkt zijn aan de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Deze projectoproep heeft betrekking op het vrijetijdsaanbod (digitale of fysieke activiteiten rond jeugd, sport, cultuur en welzijn), en per project wordt er maximaal 100 000 euro toegekend.

De projectvoorstellen kunnen vanaf maandag 11 mei 2020 via KIOSK worden ingediend. De deadline om in te dienen is vrijdag 22 mei 2020.

Meer info leest u hier.