Nieuws uit de sector

Stem op de 'Brusselse cultuursensitieve zorgambassadeurs'

Het project 'Innovatief wijkzorgmodel op maat van een kwetsbare buurt' is één van de drie genomineerden voor de prijs 'Zorgverhaal van het jaar'. Mogen we je vragen om je stem uit te brengen voor dit initiatief als het beste zorgverhaal van het jaar. Stemmen kan tot 13 maart 2017. 

EVA vzw, ontwikkelingsorganisatie in Brussel, diende in 2015 een projectaanvraag in bij het Europees Sociaal Fonds, Innovatie door exploratie. De partners in het project zijn het Kenniscentrum Woonzorg en VUB en de Brusselse Nederlandstalige thuiszorgorganisatie (Familiehulp, Thuiszorg Brabant en Solidariteit voor het Gezin) en Aksent- Aanvullende thuiszorgdienst. Het project wordt eveneens financieel  ondersteund door VGC – Welzijn.  

Het project 'Innovatief wijkzorgmodel op maat van een kwetsbare buurt' vertrok van twee vaststellingen :

  • Brusselaars van vreemde origine vinden slechts moeizaam hun weg naar  de thuiszorg
  • Mensen van vreemde origine die leven en wonen in Brusselse volkswijken en een rijke ervaring hebben aan zorgdragen vinden moeizaam hun weg naar een tewerkstelling in de thuiszorg. 

Via een Service Designtraject ondersteund door Namahn bvba, en in nauwe betrokkenheid met mantelzorgers, basiswerkers in de thuiszorg, sectorverantwoordelijken, leidinggevenden en diverse stakeholders werd het 'Innovatief wijkzorgmodel op maat van een kwetsbare buurt' bedacht.  
Om de grote kloof tussen de Brusselse senioren uit de Brusselse volksbuurten en het zorgaanbod te overbruggen, gaan 10 ervaringsdeskundige in de (mantel)zorg  aan de slag (met een werkervaringscontract of als vrijwilliger) bij een Nederlandstalige Brusselse thuiszorgdienst. Aansluitend volgen ze een leer-werktraject om uit te groeien tot cultuur-sensitieve zorgambassadeur. Ze leggen de link naar Brusselse senioren en  wenden hun ervaringsdeskundigheid aan om collega’s te ondersteunen bij het geven van maatgerichte en cultuursensitieve zorg.

Breng hier je stem uit op 'Brusselse cultuursensitieve zorgambassadeurs'.