Beleidsnieuws

Tewerkstelling in de Budaregio

De SERV-Stichting Innovatie & Arbeid organiseerde op dinsdag 13 oktober in samenwerking met BUDA+ een webinar Troeven en uitdagingen voor de tewerkstelling in de Budaregio, naar aanleiding van een recent onderzoek bij bedrijven uit de sectoren bouw, recyclage en logistiek in de Budaregio. Op de agenda stonden de troeven voor de tewerkstelling in de Budaregio en hoe belangrijke partners zoals arbeidsbemiddelingsdiensten, scholen en overheden helpen bij de uitdagingen op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en bij de bedrijven.

De Budaregio is een zone die zich zowel op het grondgebied van het Vlaams Gewest (de wijk Buda in Vilvoorde,), als van het Brussels Gewest (Haren in Brussel-stad) bevindt. De Budaregio heeft lange tijd het imago gehad een zone in verval te zijn (denk maar aan het faillissement van Renault Vilvoorde). Alle actoren zijn het erover eens dat het gebied zich herpakt, en een mooie toekomst voor zich heeft indien alle partners (VOKA, BECI, Actiris, VDAB, het Brussels Gewest, de Stad Vilvoorde, de provincie Vlaams-Brabant, etc.) de violen op elkaar afstemmen. De regio is daarbij geografisch gezien interessant wegens de nabijheid van het centrum van Brussel, de internationale luchthaven van Zaventem (naast diverse andere vervoersmodi) en verschillende dynamische bedrijvenzones in Vlaams-Brabant.

De Stichting heeft zich daarbij geconcentreerd op de bouw-, recyclage- en logistieke bedrijven (samen goed voor 18% van de tewerkstelling in het gebied) maar onderlijnt ook het belang van productiebedrijven uit de chemische sector, metaal- en houtbewerking en voeding. Daarnaast groeit ook het aantal innovatieve bedrijven en stijgt de interesse voor een duurzame en circulaire economie. Bedrijven vragen wel duidelijke informatie van de diverse overheden over de mogelijke uitbreiding van hun sites, ondersteuning bij saneringskosten, het eigenaarschap van gronden en gebouwen en de ontwikkelingsplannen voor bepaalde zones. Gezien er zelfs bedrijven bestaan die gedeeltelijk op Vlaams en gedeeltelijk op Brussels grondgebied zijn gevestigd, is dit geen overbodige luxe.

In de Budaregio zijn 342 bedrijven actief die goed zijn voor 12.603 fulltime jobs. De meeste medewerkers hebben een arbeidscontract van onbepaalde duur. In de regio zijn meer arbeiders dan bedienden aan de slag. Zes op de tien werknemers hebben een diploma secundair onderwijs. De hooggeschoolde profielen zitten eerder in de bediendenfuncties. Tweetaligheid (NL/FR) is belangrijk, en voldoende tweetalige werknemers vinden is niet steeds eenvoudig, ook niet op de grens van Brussel en Vlaanderen. Digitale kennis en vaardigheden worden ook steeds belangrijker.

Aanwervingen gebeuren meestal via eigen kanalen, voor de iets moeilijkere profielen wordt beroep gedaan op de VDAB of Actiris. Een deel van de nodige competenties en vaardigheden wordt aangeleerd in de bedrijven zelf. De samenwerking met scholen en sectorale opleidingsfondsen is eerder bescheiden, ook al zijn heel wat bedrijfsleiders voorstander van een dergelijke samenwerking.

Johan Viaene, directeur van VDAB Vlaams-Brabant (en één van de genodigden op het webinar), kondigde aan dat er in Vilvoorde een Mastercampus zal worden opgericht, een site waar allerlei arbeidsmarktgerichte opleidingen worden gegeven, en waarbij verschillende actoren (arbeidsbemiddelingsdiensten, werkgeversorganisaties, opleidingsinstituten, overheid, …) samenwerken. In het Vlaams Gewest bestaan daar reeds een aantal voorbeelden van zoals Roeselare en Genk. Een Mastercampus in Vilvoorde is een plus voor de regio.

Zoek een artikel