Beleidsnieuws

Tewerkstelling van mensen met een migratieachtergrond

De enorme krapte op de arbeidsmarkt is niet alleen een bedreiging voor onze economie maar ook voor veel mensen die aan het werk zijn en onder de groeiende werkdruk dreigen uit te vallen. Het Vlaams Parlement wil er alles aan doen om mensen die vandaag kunnen werken, maar niet aan het werk zijn, aan de slag te krijgen. Tijdens de plenaire vergadering van 16 juni vroeg Tom Ongena (Open Vld) aan Vlaams minister van Economie, Werk en Sociale Economie, Jo Brouns (CD&V) welke aanpak hij voorziet rond de tewerkstelling van mensen met een migratieachtergrond.

Minister Brouns: ‘Als we vandaag naar Vlaanderen kijken, dan zien we dat op 100 Vlamingen er 75 zijn die werken, dat er 3 – maar 3 – werkloos zijn, maar dat er inderdaad een hele groep mensen zijn die vandaag om een of andere reden in hun leven niet actief zijn.'

Het is dan ook de essentie om op dit ogenblik met het Vlaamse instrumentarium heel goed te kijken naar die groep. Onder de inactieven is er een belangrijke, specifieke groep waar heel wat potentieel in zit: de mensen van allochtone afkomst, van niet-EU-burgerschap. 44 procent van hen, van tussen de 25 en 64 jaar, is in ons land niet aan het werk. De federale minister van Werk heeft daarrond een Werkgelegenheidsconferentie bijeen geroepen. Minister Brouns: ‘Daar lag de focus binnen de groep inactieven op de groep van mensen met een migratieachtergrond. Dat is een specifieke doelgroep, en als we daarop inzoomen, dan gaat het over vele tienduizenden mensen, in de richting van vijftigduizend. Dat vergt natuurlijk een bijzondere aanpak. We stellen daar inderdaad vast dat de taalproblematiek, de cultuurproblematiek en ook een stuk discriminatie nog altijd drempels zijn om die groep meer en sneller toe te leiden tot de arbeidsmarkt’.

Als het gaat over de problematiek van de taal, liggen de antwoorden voor een stuk in het plan Vijf voor Taal. Taalopleiding kan een deel zijn van de ‘training on the job’ voor een aantal vacatures waar de taalvereisten te hoog liggen. Daarnaast keek de minister naar het Inburgeringsdecreet dat een snellere inschrijving voorziet binnen de twee maanden en kennismaking met VDAB. Ook het aantal EVC-trajecten (elders verworven competenties) om met die mensen aan de slag te gaan, krijgt de komende jaren een aangroei. Verder wil hij de drempel van discriminatie wegwerken door te starten met een nulmeting waarmee wordt nagegaan waar die discriminatie juist zit, onder welke vorm, hoe vaak dat zich voordoet, binnen 38 sectoren.

Hij gaf verder enkele zaken mee specifiek rond mensen met een migratieachtergrond: ‘Het is een oproep naar werkgevers, personeelsbeleid en hr-diensten om op strategisch vlak een beleid te voeren rond diversiteit om tot een meer inclusief Vlaanderen te komen en ook om onthalend te zijn op dat vlak. De krapte die er vandaag is, is niet alleen nooit gezien, maar biedt ook een kans, ook voor die groep’. Het activerend ontslagbeleid is ook duidelijk op tafel gelegd richting de Federale Regering en de arbeidsdeal die er nu zit aan te komen. Het is een generieke maatregel ook voor die groep die sowieso iets meer kwetsbaar is en vaker geconfronteerd kan worden met ontslag. Ontslag is eigenlijk geen eindpunt maar zou een doorstart moeten zijn. In dat verband is het ook belangrijk dat men het asymmetrisch beleid op de tafel van die werkgelegenheidsconferentie heeft gelegd om daar zo snel mogelijk werk van te maken.

Brouns verwees tenslotte naar een project waarbij men met vrouwen met een migratieachtergrond vanuit hun competenties gaat werken: 'Ik was vorige week nog in het dienstenhuis in Antwerpen waar met Oekraïense vluchtelingen wordt gewerkt, ook met iemand als rolmodel die veel sneller toegang had tot het netwerk. Dat leidde tot een snellere instroom in de dienstenchequesector. Al die goede praktijken vinden we heel vaak terug bij de lokale besturen’. Daarom wil hij samen met VDAB de regierol mee opnemen in die lokale besturen. De ambitie is om tegen het einde van dit jaar met elk Vlaams lokaal bestuur een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten, iets wat een effectief actieplan moet zijn.

Lees het volledige verslag.