Beleidsnieuws

Tijdelijke werklozen stimuleren om opleiding te volgen

Op vraag van Vlaams minister van Werk, Economie, Sociale Economie, Innovatie en Landbouw Hilde Crevits (CD&V) neemt VDAB proactief contact met alle tijdelijke werklozen om ze een overzicht van de opleidingsmogelijkheden te geven. Voor mensen die de afgelopen weken meer dan tien dagen tijdelijk werkloos waren, zal de Vlaamse overheid de inspanningen opdrijven, met een sectorspecifiek opleidingsaanbod. VDAB zal bovendien ook 10.000 werkgevers aanschrijven om hun werknemers aan te moedigen om die opleidingen te volgen.

Zo wordt er samengewerkt met Horeca Vlaanderen en kan horecapersoneel dat door de verplichte sluiting thuiszit, specifieke opleidingen volgen. Een hulpkok kan een opleiding tot kok volgen, of een ober tot zaalmeester. Ook in andere sectoren zal zo’n specifieke opleiding mogelijk zijn. ‘Zo willen we ook voor wie tijdelijk werkloos is alle mogelijkheden tonen om hun loopbaan in handen te nemen en tegelijk hun competenties voor hun job en onderneming te versterken’, aldus Crevits.

Naast de horeca zullen ook tijdelijke werklozen uit de professionele schoonmaak, industrie, groothandel, detailhandel, toerisme en luchtvaart een aanbod krijgen. Tijdelijke werklozen, die meer dan 10 dagen tijdelijk werkloos zijn en niet tot deze sector behoren, krijgen een breder aanbod aan opleidingen met aandacht voor 21ste -eeuwse vaardigheden of het versterken van digitale vaardigheden.

Tegelijk krijgen ook 10.000 werkgevers met tijdelijke werklozen een gerichte communicatie. Daarin worden de werkgevers gestimuleerd hun personeel aan te moedigen om opleidingen te volgen. Dat gaat voor de toerismesector bijvoorbeeld over taalopleidingen, kantoorautomatisering en bureautica.

Door ook werkgevers te betrekken, wil minister Crevits tijdelijke werklozen echt activeren om de periode waarin ze tijdelijk werkloos zijn in te vullen met opleidingen of begeleiding. Die opleiding of begeleiding moet hen sterker maken in hun job en de onderneming. Ook het aanbod tijdelijke jobs wordt via VDAB in de kijker gezet. Wie langere tijd tijdelijk werkloos is, kan terecht bij helpindezorg.be om tijdelijk bij te springen in de zorgsector en zo de druk op het zorgpersoneel te verlagen.

Meer hierover leest u hier op de website van minister Crevits.