Publicaties en analyse

Work out Room en jaarverslag VDAB

De Work out Room (WoR) is een ruimte van VDAB voor innovatie en co-creatie. Vzw’s, sociale partners, werkgevers, start-ups en geëngageerde burgers worden er ontvangen om samen na te denken en elkaar te inspireren rond nieuwe initiatieven om de arbeidsmarkt sterker en innovatiever te maken. Zo creëert men samen nieuwe diensten, beleidsideeën en technologieën. VDAB biedt ook ondersteuning aan de ontwikkeling en implementatie van deze nieuwe initiatieven.

Daarnaast is de WoR ook een groep VDAB-medewerkers die de werking van inspiratie, co-creatie en ondersteuning uitdenkt en vormgeeft. VDAB gaat er samen met partners en stakeholders aan de slag met de uitdagingen op de arbeidsmarkt om tot nieuwe, betere of meer verrassende oplossingen te komen. Dit kadert in het hoofddoel van VDAB, namelijk een duurzame loopbaan voor elke Vlaming.

De bekendste resultaten zijn wellicht de tweewekelijkse Koffie met de Toekomst. Hier lichten sprekers hun blik of bijdrage op de toekomst van de arbeidsmarkt toe. Het publiek is divers: VDAB-medewerkers, HR-professionals, ondernemers, middenveldorganisaties, geëngageerde burgers, werkzoekenden, etc. Allen geïnteresseerd in het thema werk, beleid, sociale innovatie en technologie voor de arbeidsmarkt.

Naast de Koffies met de toekomst organiseerde VDAB ook workshops en thema-events zoals NetwerKerst, FuckUp’s & Cava. Door hier en daar een uurtje te luisteren naar een begeesterde spreker of deel te nemen aan een workshop, blijft deze groep ‘peers’ mee met innovatie op de arbeidsmarkt.

In het jaarverslag vind je ook een overzicht van wat VDAB en partners vanuit de Work out Room in 2021 deden, welke ideeën men ontving, welke evenementen georganiseerd werden, welke trajecten begeleiding kregen en hoe VDAB zichzelf beter leerde kennen en ontplooien.

Zoek een artikel