Vooraan

Nieuwe zoekmodule voor sociale ondernemingen

BruEcoWerkGele

Voor wie graag beroep wil doen op de diensten van een sociale onderneming, als particulier of onderneming, maar het aanbod in Brussel niet goed kent, is er voortaan een nieuwe zoekmodule voor sociale ondernemingen in Brussel.

Beleidsnieuws

Financiering sociale inschakelingondernemingen BHG

Brussels Parlement

In het Brussels parlement stelde parlementslid Ridouane Chahid (PS) een schriftelijke vraag aan Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI) met betrekking tot de financiering van sociale inschakelingsondernemingen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG).

Digitalcity – 2 jaar later

Brussels Parlement

Sinds oktober 2020 is de Pool Opleiding-Werk voor digitale beroepen werkzaam onder de noemer ‘Digitalcity.brussels’. De opzet van deze Pool is om de Brusselse actoren inzake digitale beroepen en opleidingen te laten samenwerken. De huidige arbeidsmarkt verwacht van zijn werknemers sterke digitale vaardigheden en de nodige kennis over het gebruik van digitale technologie. In dit kader was Brussels parlementslid Ridouane Chahid (PS) benieuwd hoe het nu 2 jaar later gesteld is met Digitalcity. Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI) diende hem van antwoord.

Ontwerp decreet werkplekleren

Vlaams Parlement

De commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie van het Vlaams Parlement heeft op 25 november jongstleden het ontwerp van decreet over ‘de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen en de leerlingenpremie alternerende opleiding’ goedgekeurd. De volgende stap is dat het ontwerpdecreet in plenaire vergadering wordt goedgekeurd.

Nieuws uit de sector

VDAB Opleiding - Hogerop NT2 voor hooggeschoolden

VDAB

Op 9 januari start er een nieuwe groep Hogerop door VDAB. Er worden nog volop kandidaten gezocht.

Publicaties en analyse

Jaarverslag 2021 – Bruxelles Formation

bxlformation

Bruxelles Formation, de Franstalige openbare dienst voor beroepsopleiding in Brussel, publiceert een beknopt jaarverslag (28 pagina’s).

Inventaris tewerkstellingsmaatregelen Brussels Gewest

Actiris&ViewBru

De Inventaris van de Tewerkstellingsmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (een publicatie van 396 blz.) die sinds 1998 jaarlijks geproduceerd wordt in het kader van de Europese werkgelegenheidsstrategie, geeft een overzicht van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest genomen en/of beheerd worden.

Studie knelpuntberoepen Vlaanderen – Job redesign

WSE

Het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) van de Vlaamse overheid publiceerde onlangs een studie ‘Herdenken van jobs: naar een betere instroom en retentie van personeel in knelpuntberoepen in Vlaanderen’. De auteurs zijn Bart Moens, Brigitte van Lierop en Wim Peersman. Het uitgebreide werkstuk is er gekomen in samenwerking met Odisee, de Frans Nijhuis stichting, en Viona.

Pers

Inactieve Brusselaars vergeten

Bruzz

Een kwart van de Brusselaars tussen 25 en 64 jaar heeft geen baan, en is dus inactief. Die groep wordt vaak vergeten, zegt arbeidseconoom Stijn Baert in het Bruzz-programma A La Carte. Hij vindt dat het Brussels Gewest vooral mikt op de groep werkzoekenden, maar de inactieven in de steek laat.

Nieuws zoeken