Vooraan

Werken in de zorg

Huis voor Gezondheid

De zorg heeft steeds meer handen nodig en daarom is alle hulp welkom. Huis voor Gezondheid Brussel wil om die reden extra inzetten op zij-instromers. Deze doelgroep, samengesteld uit o.a.  nieuwkomers met of zonder diploma in de zorg, carrièreswitchers en werkzoekenden, kan zeker helpen om de instroom in de sector te verhogen. Ze zijn  gemotiveerd en beschikken meestal over enige ervaring, en soms over een diploma in de zorg.

Beleidsnieuws

Beheerscontract Actiris en werkgelegenheidsstrategie

Brussels Parlement

Ridouane Chahid (PS), Alain Vander Elst (MR), Pepijn Kennis (Agora), Gilles Verstraeten (N-VA) en Khadija Zamouri (Open VLD) stelden diverse vragen aan minister Bernard Clerfayt (DéFI) in verband met het nieuwe beheerscontract met Actiris (2023-2027), en de werkgelegenheidsstrategie.

Strategie Kwalificatie voor Werk (SKW)

Brussels parlement

In de commissie voor de Economische zaken en de Tewerkstelling van het Brussels Parlement stelde parlementslid Gilles Verstraeten (N-VA) een vraag om uitleg aan minister Bernard Clerfayt (DéFI) in verband met de Strategie inzake Kwalificatie voor Werk (SKW) en de hervorming van de tewerkstellingssteun. Alain Vander Elst (MR), Pepijn Kennis (Agora) en Khadija Zamouri (Open VLD) stelden bijkomende vragen over Actiris, de opleidingspremie en de competentiebalans.

Dienstverlening Actiris

Brussels parlement

‘Volgens tevredenheidsenquêtes over Actiris geven de werkzoekenden een vrij laag tevredenheidscijfer, namelijk 7,34 op 10. Bij de werkgevers is het nog erger, want, hoewel er ongetwijfeld heel wat variatie in zit, geven zij een algemene score van slechts 6,65 op 10’, aldus parlementslid Pepijn Kennis (Agora) in de commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling van het parlement van het Brussels Gewest. Welke besluiten heeft de Brusselse regering daaruit getrokken, en wat met de nieuwe, geplande tevredenheidsenquêtes ?

Digibanken verlengd

Vlaanderen VW

De Vlaamse Regering heeft met een nieuw besluit de mogelijkheid gecreëerd aan de digibanken om de projectondersteuning verder te zetten na 2024 tot medio 2026. Met het project digibanken wil de Vlaamse overheid het risico op digitale uitsluiting verkleinen via drie gerichte doelstellingen: toegang tot digitale technologie, digitale vaardigheden versterken en een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten.

Nieuws uit de sector

Taalopleiding naar werk voor Oekraïense vluchtelingen

Actiris

Een jaar geleden begon de oorlog in Oekraïne en duizenden vluchtelingen vestigden zich in Brussel. De inschrijving van Oekraïense werkzoekenden, gekoppeld aan de huidige economische conjunctuur, lijkt mee aan de basis te liggen van de lichte stijging van de werkloosheid die het Brussels gewest recent kent.

Gunstig klimaat voor de sociale economie

ECR

Op woensdag 8 februari 2023 heeft de voltallige vergadering van het Europees Comité van de Regio's (CvdR), een van de belangrijkste adviesorganen van de EU naast het European Economic and Social Committee (EESC), het advies "Een gunstig klimaat scheppen voor de sociale economie - het lokale en regionale perspectief" goedgekeurd.

Trampoline - Salto naar werk

KBS

De Koning Boudewijnstichting lanceert de projectoproep Trampoline, Salto naar werk. De bedoeling is initiatieven te steunen die vrouwen met een migratieachtergrond op een laagdrempelige manier op weg naar werk helpen door te vertrekken vanuit de noden en de interesses van de vrouwen.

Publicaties en analyse

Europees Parlement benadrukt belang van vaardigheden

Vleva

De recent goedgekeurde resolutie over de Vaardighedenagenda en het ontwerpverslag over het Europees Jaar van de Vaardigheden, bewijzen dat 'vaardigheden' belangrijk zijn voor het Europees Parlement, stelt het, stelt het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (VLEVA) in een mededeling.

Loopbaan van de Brusselaars onder de loep

KUL HIVA

Het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de KU Leuven heeft voor het eerst de loopbaan van Brusselaars op lange termijn (1996-2019) bestudeerd. Daarbij werden de gegevens van 2009 tot 2019 over de gezinssituatie meegenomen om meer inzicht te krijgen in de factoren die de toegang tot werk stimuleren, en deze die een hindernis vormen.

Interne werking Actiris

Brupartners

Brupartners heeft een advies uitgebracht in verband met het “Voorontwerp van ordonnantie houdende wijziging van diverse bepalingen met betrekking tot de interne werking van Actiris”.

Armoedebestrijding

Brupartners

De Welzijnsbarometer, een onderdeel van het Brussels Armoederapport, verzamelt en analyseert jaarlijks de meest recente cijfers inzake armoede en sociale uitsluiting in het Brussels Gewest en belicht op een transversale wijze verschillende aspecten: inkomens, tewerkstelling, onderwijs, huisvesting, vorming, gezondheid en maatschappelijke participatie en integratie.

Rapport Arbeidsmarkt en Origine 2022

Unia

Unia publiceert in het kader van haar socio-economische monitoring haar vijfde rapport over arbeidsmarkt en origine, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Dit monitoringproject ging van start in 2010 en heeft betrekking op de periode van 2008 tot en met 2019.

Nieuws zoeken