Vooraan

Beheerscontract Actiris 2023-2027

Actiris Brussels

De Brusselse regering en Actiris hebben een nieuw vijfjarig beheerscontract getekend, dat vanaf 1 januari 2023 van kracht wordt. Het aantal doelstellingen is beperkter dan in de versie 2017-2022, en er is meer aandacht voor langdurig werkzoekenden.

Nieuws uit de sector

Dienstverlening Werkwinkels – Eindejaar 2022

Werkwinkel Brussel

Werkwinkel Brussel is gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar. Vanaf 3 januari ontvangen we graag werkzoekenden terug in onze Werkwinkels.

Dienstverlening Leerwinkel – Eindejaar 2022

Leerwinkel Brussel

Leerwinkel Brussel sluit niet tijdens de kerstvakantie. Enkel op 26 december, 27 december en 2 januari is Leerwinkel Brussel gesloten.

Dienstverlening Jobstudent Brussel – Eindejaar 2022

Jump naar Werk

Het Infopunt Jobstudent Brussel is op woensdag 28 december 2022 gesloten. Op woensdag 4 januari 2023 zijn we terug open.

Permanenties CAD de Werklijn - 2023

CAD De Werklijn

In 2023 zet CAD De Werklijn haar permanenties voort.

Drempels instroom kinderopvang

Huis voor Gezondheid-Tracé Brussel

Op dinsdag 13 december hebben Huis voor Gezondheid en Tracé Brussel vzw twee gesprekstafels georganiseerd rond twee thema’s die betrekking hebben op de sector van de kinderopvang, namelijk: “Meer Brusselaars aan de slag in de Brusselse kinderopvang” en “Het raakvlak of spanningsveld tussen onderwijs en werkveld”.

Project Baobab - Opleiding kleuteronderwijs voor werkzoekenden

EVA Bxl

EVA Bxl vindt dat het onderwijs nood heeft aan een dynamische aanpak op maat van Brusselse kinderen met diverse achtergronden en thuissituaties. Maar Brusselaars vinden vandaag nog te weinig de weg naar de opleiding – en dus het beroep – van leraar. Het Project Baobab biedt hierop een antwoord.

Publicaties en analyse

Trendrapport kwetsbare groepen Vlaamse arbeidsmarkt

Steunpunt Werk - Werk & sociale economie

In het “Trendrapport 2022: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt”, wordt gedetailleerd aandacht besteed aan een aantal groepen op de Vlaamse arbeidsmarkt: personen met een migratieachtergrond, vrouwen, jongeren, NEET-jongeren, 55-plussers, kortgeschoolden, personen met langdurige hinder door handicap/aandoening/ziekte, de arbeidsreserve, en tenslotte de huishoudpositie.

Duurzame aanpak van armoede

Itinera

Itinera heeft een uitgebreide analyse gemaakt van de armoede in België, en formuleert een rits aanbevelingen.

Nieuws zoeken