Vooraan

Beleidsverklaring 2022-2023

Raad VGC

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft haar Beleidsverklaring 2022-2023 bekendgemaakt. In het najaar wordt in de Raad van de VGC de aanpassing van het Meerjarenplan besproken. De Beleidsverklaring bestaat uit zeven beleidsdoelstellingen.

Beleidsnieuws

Geen discriminatie bij aanwerving in Brussel

bxl

Discriminatie bij aanwerving op basis van leeftijd, afkomst, huidskleur, gender of handicap komt nog te vaak voor in het Brussels Gewest. Om dit verschijnsel tegen te gaan, wil Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI) eenvoudigere en proactievere testen. De Regering heeft in tweede lezing haar goedkeuring gehecht aan een ontwerp van ordonnantie om de uitvoering van testen in verband met discriminatie bij aanwerving te vereenvoudigen.

ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve) voor NEET’s

Europese Commissie

De Europese Commissie lanceert 'ALMA', een nieuw initiatief om jongeren die geen werk hebben of geen opleiding volgen (NEET's) te helpen hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Vooral voor de meest kansarme jongeren tussen 18 en 30 jaar die kwetsbaar zijn wat betreft hun kansen bij de toegang tot werk of opleiding om individuele of structurele redenen (bv. handicap, langdurige werkloosheid, ontoereikende schoolprestaties/beroepsvaardigheden, migratieachtergrond).

Nieuws uit de sector

Opleiding Verzorgende - Zorgkundige

Familiehulp

Op 3 oktober start het Opleidingscentrum Familiehulp Brussel opnieuw met een opleiding tot Verzorgende - Zorgkundige.

Opleidingen in november

INTEC

In november starten drie opleidingen bij INTEC Brussel: PC en Netwerktechnicus, Front-End Developer en Netwerkbeheer met PYTHON. 

Webinars: Taalboost en jobcoach

Emino

5 kaarsjes voor KANS

KANS

KANS, het centraal meldpunt voor het Brusselse aanbod van trajecten ter preventie van schooluitval, bestaat vijf jaar! 

Stages: een opstap naar een vast contract

VDAB

VDAB publiceerde recentelijk een interessant artikel over het belang van stages. Met een stage kan je een eerste praktijkervaring opdoen, maar het is ook een mogelijke opstap naar een vast contract. Ze geven vijf belangrijke tips.

Stop de maatschappelijke armoedefabriek

BPA

In het kader van de Werelddag van verzet tegen armoede (17/10) komen de zeven Brusselse verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen, het Brussels Platform Armoede en het front Rendre Visible l'invisible samen naar buiten op zondag 16 oktober. Op de Brandhoutkaai organiseren ze een festival met een boodschap, vol uitwisseling, optredens en getuigenissen van mensen in armoede zelf met als doel het systeem van de maatschappelijke armoedefabriek aan de kaak te stellen. 

Kijkstages: Bij een ander

kijkstages

Vanaf 30 september kunnen organisaties die graag hun werking tonen aan bezoekende zorg- en hulpverleners zich inschrijven voor deelname aan kijkstages 'Bij een ander'. Hun website  werd overigens ook volledig hernieuwd.

Publicaties en analyse

Ik wil een gids!

SERV

Vorige week publiceerde de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) hun rapport ‘Ik wil een gids, jonger werknemers aan de start van hun loopbaan’. In het rapport onderzocht de SERV welke elementen en sleutelfiguren bepalend zijn voor jongeren op hun weg naar werk en op de werkvloer. Als onderzoeksmethodiek werden diepte-interviews gehouden met dertig jongeren, tien werkgevers en een twintigtal experten.

De arbeidsmarkt: cijfers en tendensen

Statbel

Statbel publiceerde recent nieuw cijfermateriaal over de arbeidsmarkt, zowel federaal als gewestelijk.  

Agenda

Brusselse Dag van de Meertaligheid

-

Behaal je Rijbewijs (en oefen je Nederlands)

-

Behaal je Rijbewijs (en oefen je Nederlands)

-

Behaal je Rijbewijs (en oefen je Nederlands)

Workshop 50+: boost je zoektocht naar werk

Webinar Duaal Leren

Opendeurdag Talen

Partnerdag

ICT naar werk

LinkedIn initiatie

Brussels Job Day

Ik word zelfstandige: de voorbereiding, de start, de begeleiding

Sessie: Regain Your Power

Studiedag Socio-economische Monitoring: Arbeidsmarkt en origine 2022

Infosessie Nederlands oefenen in Brussel voor lesgevers NT2

Patati Apéro

NT2-café

Jobday Anderlecht

-

Start to ICT

Vacatures

Consultant digitalisering en digitale transformatie

BRUXEO

Technicus - gebouwenbeheerder

VGC

Assistent uitleendienst

VGC

Communicatiemedewerker

VGC

Busbegeleider

VGC

Medewerker IT en communicatie

Kenniscentrum WWZ

Hoofd Jobcoach

OCMW Stad Brussel

Verantwoordelijke voor Het Anker

LD3

Zakelijk directeur GO.LD

GO.LD

Ploegbaas/Opleider renovatie- en schilderwerken

FIX

Ploegbaas schildersploeg

FIX

Fietsatelier assistenten

CyCLO

Teamcoach Traject (TECHNICS2START)

ART2WORK

Nieuws zoeken