Vooraan

Brussels kwalificerend onderwijs- en opleidingsaanbod

Brupartners

Op maandag 24 april heeft Brupartners een debat gewijd aan het thema ‘Het Brusselse aanbod van kwalificerend onderwijs en beroepsopleiding beter leren kennen en begrijpen’ met Laurent Schiltz (voorzitter van IBEFE Bruxelles) en Anton Van Assche (voorzitter van BANSPA) als sprekers.

Beleidsnieuws

Europese Commissie investeert in digitaal

Europese Commissie

De Europese Commissie heeft twee voorstellen geformuleerd om de digitale kloof aan te pakken: werk maken van de digitale skills van de Europeanen, en er voor zorgen dat ze toegang hebben tot een inclusieve en kwaliteitsvolle digitale opvoeding en training. 

Erkenning buitenlandse diploma’s

Vlaams Parlement

In antwoord op een schriftelijke vraag van parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen), gaf Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) tekst en uitleg bij de erkenning van buitenlandse diploma’s verpleegkunde. 

Nieuws uit de sector

Energiepremie voor de sociale inschakelingsondernemingen

GOB BEW

Op 1 juni 2023 wordt er op de website van de GOB BEW een energiepremie gelanceerd voor de gemandateerde sociale inschakelingsondernemingen. 

Infosessies

Team4Jobs

Team4Job biedt een gratis en gepersonaliseerd mentorprogramma aan van 6 maanden dat een werkzoekende (mentee) in contact brengt met een persoon die actief is op de arbeidsmarkt (mentor) om zijn zoektocht naar werk een duwtje in de rug te geven. 

(Knelpunt)beroepen ontdekken

Schaarbeek

De gemeente Schaarbeek, op initiatief van Lorraine de Fierlant – Schepen voor het Dynamiseren van de Economie, Opleiding en Werkgelegenheid – , organiseert op 11 mei een heuse ontdekkingsdag omtrent knelpuntberoepen. 

Studie naar de aantrekkingskracht van horecaberoepen

Horeca forma Be Pro

Horeca Forma Be Pro heeft samen met onder meer VDAB, Bruxelles Formation en Actiris een uitgebreide analyse gemaakt naar de aantrekkingskracht van de horecaberoepen. Aanleiding is de moeilijkheid om voldoende personeel te vinden voor deze sector.

Nederlandstalige infosessies Cosearching

Cosearching

Cosearching omvat een intensief traject waarbij werkzoekenden uit het Brussels hoofdstedelijk gewest gedurende enkele weken samenkomen om elkaar te helpen in hun zoektocht naar werk. Daarbij worden ze ondersteund door een facilitator die ervoor zorgt dat wederzijdse hulp, aanmoediging en het versterken van zelfvertrouwen centrale doelstellingen omvatten van het groepsproces.

Jobstudenten kunnen meer uren werken

Student at Work

De verlofdagen en verlengde weekends in mei zijn voor veel jongeren geschikte periodes om een studentenjob te doen. Temeer in 2023 studenten 600 uur mogen werken in plaats van 475 uur, vrij verdeeld over het volledige kalenderjaar bij een of meerdere werkgevers.

Publicaties en analyse

Brusselse Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen

Brusselse raad gelijkheid vrouwen en mannen

De Brusselse Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen (RGVM) heeft als opdracht adviezen te geven en aanbevelingen te doen i.v.m. elk vraagstuk betreffende de gelijkheid tussen vrouwen en mannen; voorrang te geven aan adviezen over maatregelen van regelgevende aard die een impact hebben op de gelijkheid van vrouwen en mannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; ten derde de problematiek van de gelijkheid van vrouwen en mannen op te volgen, ook op andere bevoegdheidsniveaus, voor zover dit een impact heeft op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Conjunctuuroverzicht

BISA

Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) publiceert een nieuw conjunctuuroverzicht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit geeft je in één oogopslag de economische situatie van het Brussels Gewest nagaan dankzij een visuele voorstelling van de evolutie van sociaaleconomische indicatoren die per kwartaal bijgewerkt worden.

Governancenota Opleidings- en Tewerkstellingspolen

Brupartners

Brupartners heeft op vraag van minister Bernard Clerfayt (DéFI) een advies uitgebracht over de ‘Governancenota van de Opleidings- en Tewerkstellingspolen' (OTP’s). Die OTP’s zijn Construcity, Digitalcity, Logisticity en Technicity. Er werd ook advies gevraagd aan de Beheerscomités van Actiris en Bruxelles Formation.

Pers

NT2 in Brussel

Nederlands tweede taal

Alle NT2 lessen zijn voortaan gratis voor Brusselaars, zo heeft Vlaams minister voor Brussel Benjamin Dalle (CD&V) beslist. BRUZZ ging op reportage tijdens een lesuur.

Nieuws zoeken