Publicaties en analyse

Tewerkstellings- en opleidingsbehoeften

View

View.brussels heeft, in samenwerking met Bruxelles Formation, haar jaarlijkse analyse van de tewerkstellings- en opleidingsbehoeften gepubliceerd. Daarbij is men uitgegaan van een transversale aanpak: specifiëren van de Covid-effecten op de arbeids- en opleidingsmarkt in 2021; het onderwerp talen en de taalbarrière behandelen; het probleem van de digitale kloof aanpakken met betrekking tot het plan voor digitale inclusie; uitdagingen op het gebied van het beveiligen van routes in rekening brengen.

In de analyse komen dan ook de gevolgen van de coronacrisis voor de arbeids- en opleidingsmarkt aan bod, de evolutie en kenmerken van de werkloosheid, de evolutie van het aantal opgeleide cursisten, de uitstroom naar werk, taalbarrières, taalopleidingen, de digitale kloof, het verduurzamen van opleidingstrajecten, veiligheid en preventie. Er is ook sectorinformatie over de bouw, horeca, transport en logistiek, voeding, schoonmaak, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, handel en ondersteuning verkoop, informatica, technische beroepen, administratieve en boekhoudkundige beroepen.

View.brussels formuleert een aantal algemene aanbevelingen : de werkzoekenden oriënteren (realiteit van de beroepen en toegangsmogelijkheden); kwalificerende opleidingen herwaarderen; het imago en de aantrekkelijkheid van bepaalde sectoren/beroepen verbeteren; bestaande partnerships die de inschakeling op de arbeidsmarkt bevorderen, voortzetten/ontwikkelen; het gemengd karakter bij bepaalde beroepen promoten; meer IBO-o-voorzieningen inschakelen (hoge uitstroom naar werk); erkenning van de diploma's, erkenning van de competenties, certificering van de beroepsopleidingen; screenings en balansen van de vaardigheden om de opleidingsbehoeften in te vullen; diversiteit bevorderen en discriminatie bestrijden bij de Brusselse werkgevers; de digitale vaardigheden en milieuvaardigheden beter integreren.

Daarnaast zijn er de volgende transversale aanbevelingen :  versterking van het aanbod aan alfabetiserende opleidingen; versterking van het aanbod Frans vreemde taal; terugkeren naar het niveau van 2019, het aanbod aan taalopleidingen zelfs versterken; het aanbod van beroepsgerichte taalopleidingen vergroten; toegang vergemakkelijken aan werkzoekenden die digitaal kwetsbaar zijn tot het dienstenaanbod van Bruxelles Formation en hen daar ook houden; cursisten zonder digitale tools van de nodige middelen voorzien met het oog op het afstandsleren; de digitale autonomie van de cursisten versterken teneinde ze op de arbeidsmarkt in te schakelen, en ten volle deel te laten uitmaken van de maatschappij; de communicatie en informatie gericht op het publiek met een digitale kloof intensifiëren, en zich positioneren als een speler voor de digitale autonomisering van de Brusselaars, en in het bijzonder de werkzoekenden.

Tenslotte zijn er nog een aantal sectorspecifieke aanbevelingen.

U vindt hier de volledige publicatie.