Centrumverantwoordelijke GC Ten Weyngaert

Solliciteren tot
2022-11-06T18:00:00
Organisatie
VGC

Wat doe je?

 • Als centrumverantwoordelijke van GC Ten Weyngaert ben je actief bezig met het ondersteunen en coachen van de personeelsploeg om zich te vervolmaken en te groeien in hun rol en opdracht voor het gemeenschapscentrum
 • Als centrumverantwoordelijke heb je de dagelijkse leiding over deze gehele organisatie. Je draagt de eindverantwoordelijkheid, zodat de doelstellingen van het gemeenschapscentrum en van het netwerk bereikt worden.
 • Je werkt met een diverse personeelsploeg op een coachende en sturende manier.
 • Samen met het bestuursorgaan werk je aan een meerjarenplan en de uitwerking ervan.
 • Je hebt een brede interesse in cultuur en het stimuleren van samenwerkingen met (lokale) partners.
 • Je rapporteert aan de entiteitsverantwoordelijke.

Opdrachten

Je organiseert de dagelijkse werking van het gemeenschapscentrum.

 • Je voert een personeelsbeleid.
 • Je organiseert, begeleidt en/of ondersteunt teamvergaderingen, werk- en stuurgroepen (lokaal en/of bovenlokaal).

Je screent de lokale noden en ontwikkelt op basis daarvan de inhoudelijke en gemeenschapsvormende werking. Je evalueert ze en stuurt ze bij.

 • Je netwerkt met lokale en bovenlokale diensten, verenigingen, informele groepen, sleutelfiguren en stakeholders.
 • Je neemt deel aan overlegfora, werk- en stuurgroepen binnen en buiten de VGC. Je overlegt met de gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren.
 • Je stelt het beleidsplan van het gemeenschapscentrum en het lokaal cultuurbeleidsplan mee op, volgt ze op en voert ze uit.
 • Je ontwikkelt de sociaal-culturele werking en het vrijwilligersbeleid van het gemeenschapscentrum, je evalueert ze en stuurt ze bij, in overleg met alle betrokkenen binnen en buiten de VGC.
 • Je neemt een actieve bovenlokale rol op in het netwerk: je maakt deel uit van en werkt mee aan het overkoepelende N22-verhaal.

Je staat in voor de zakelijke en financiële werking.

 • Je beheert de vzw. Je organiseert bestuursvergaderingen en woont ze bij. Je verzorgt de verslaggeving en de statutaire verplichtingen.
 • Je ontwikkelt het financieel beleid van de vzw en staat in voor het financieel beheer (o.a. opmaak begroting, opvolgen subsidies).
 • Je neemt verantwoordelijkheid op voor welzijn op het werk (o.a. veiligheidsrondgang).

Profiel

Wie zoeken we?

Je hebt een diploma hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat).

Competentieprofiel

Waardegebonden competenties

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

 • anderen overtuigen
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren
 • oordelen vormen
 • een visie ontwikkelen

Probleemoplossend gedrag

 • initiatief nemen
 • organisatiesensitief handelen

Beheersmatig gedrag

 • plannen en organiseren
 • taken en processen opvolgen

Functiegebonden competenties

Deze competenties zijn belangrijk voor deze specifieke functie.

 • coachen, aansturen en motiveren van medewerkers
 • omgaan met diversiteit
 • flexibel reageren – je bent bereid om te werken op avonden en in het weekend
 • creatief handelen
 • netwerken
 • kennis hebben van de Brusselse socio-culturele context is een pluspunt
 • zorgen voor een correcte communicatie, zowel schriftelijk als digitaal
 • mondeling en schriftelijk vaardig zijn in het Nederlands; kennis van de Franse taal is aangewezen

Aanbod

Wat krijg je in ruil?

Je krijgt een contract voor onbepaalde duur vanaf 2 januari 2023.

Je loonschaal is A111 - adjunct van de directeur. Je krijgt een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

 • We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
 • Je krijgt een MIVB-abonnement.
 • We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten. (vanaf 6 maanden in dienst).
 • Je ontvangt maaltijdcheques.
 • Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
 • Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
 • We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.
 • Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.
 • Je kan bovendien genieten van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Interesse?

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan Frank Van Dessel, centrumverantwoordelijke bij de entiteit Gemeenschapscentra op het nummer 0499 59 49 28 of via frank.vandessel@vgc.be.

Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan Vanessa Van Damme op het nummer 02 563 06 73 of via vanessa.vandamme@vgc.be.

Solliciteer nu