Consultant digitalisering en digitale transformatie

Solliciteren tot
2022-10-05T12:00:00
Organisatie
BRUXEO

BRUXEO is zich bewust van de vele uitdagingen van de digitalisering en van de specifieke behoeften van non-profitondernemingen en wil een dienst ontwikkelen om Brusselse vzw's gratis te ondersteunen bij hun digitale transformatieproces. U maakt deel uit van een dynamisch team van acht personen en werkt zelfstandig aan uw project. Met de steun van de coördinatie van BRUXEO beheert en ontwikkelt u het project "DIGIBRUX" door vzw's van uiteenlopende grootte met verschillende niveaus van digitale maturiteit uit verschillende activiteitensectoren te ondersteunen. 

Als consultant digitalisering en digitale transformatie binnen BRUXEO bent u specifiek verantwoordelijk voor de volgende opdrachten:

 • U voert digitale diagnoses uit van non-profitondernemingen, met inbegrip van de analyse van hun werkwijze en het opstellen van een verslag.
 • U brengt digitale behoeften in kaart en bepaalt het maturiteitsniveau van vzw's. 
 • U adviseert vzw's en begeleidt hen naar passende en aangepaste digitale oplossingen.
 • U zet hen tot nadenken aan om een duurzame digitalisering te implementeren die gericht is op het behoud van de kwaliteit en de toegankelijkheid van maatschappelijke diensten voor de bevolking.
 • U herformuleert de verzoeken van de vzw's en formaliseert ze en u helpt hen bij het opstellen van bestekken. U maakt de door de operatoren voorgestelde digitale oplossingen breder toegankelijk.
 • U biedt technische ondersteuning voor de implementatie en de testfase van digitale oplossingen, waarbij de technische en functionele verenigbaarheid van de oplossingen met de bestaande systemen wordt nagegaan; en u ondersteunt de teams bij deze overgang.
 • U sensibiliseert vzw's en informeert hen over hun verplichtingen op het vlak van de GDPR en van cyberbeveiliging.
 • U neemt deel aan het beheer en aan de ontwikkeling van het project : planning van de opdracht, ontwikkeling van nieuwe diensten, activiteitenverslagen, indiening van offertes enz.
 • Varia : 
  • U stelt artikelen op voor het brede publiek, maakt fiches met feedback over voorbeeldprojecten, beheert de FAQ's enz.
  • U volgt vragen van non-profitondernemingen op en beantwoordt ze per telefoon of e-mail.
  • U neemt deel aan follow-upvergaderingen met de subsidiërende overheid over hoe het project loopt.

Profiel van de kandidaat

Opleiding(en): 

Houder van een universitair diploma en beschikken over aantoonbare opleiding/ervaring in projectbeheer, functionele analyse, digitalisering of IT.

Gewenste professionele ervaring(en):

3 tot 5 jaar beroepservaring in een soortgelijke functie of in bovengenoemde vakgebieden is wenselijk. Ervaring of kennis van de privé- en/of publieke non-profitsector is een pluspunt.

Vaardigheden:

 • Over technische kennis beschikken en een reële belangstelling hebben voor digitale technologie en de bijbehorende tools (ErP, open source software, het creëren van websites, cloud, newsletter, mailing enz.);
 • Pedagogische vaardigheden hebben om technische concepten uit te leggen en breder toegankelijk te maken.
 • Bestekken kunnen schrijven en verzoeken aan ontwikkelaars duidelijk kunnen formuleren die de wensen en de behoeften van de vzw's nauwkeurig weergeven;
 • Problemen kunnen integreren in de projectdefinitie om de kwaliteit en de toegankelijkheid van de maatschappelijke diensten aan de bevolking te behouden;
 • Vlot het woord kunnen nemen in het openbaar en vergaderingen kunnen leiden, goed schrijven, logisch redeneren, analytisch en synthetisch denken; 
 • Ervaring met projectbeheer in het domein van de digitale technologie. Zeer goede organisatorische, plannings- en tijdmanagementvaardigheden zijn vereist voor deze opdracht; 
 • Affiniteit met de wetgeving over de gegevensbescherming (GDPR- Algemene Verordening Gegevensbescherming), cyberbeveiligingskwesties en de problematiek van de digitale kloof;
 • Autonomie in de organisatie van uw werk, dynamiek, proactiviteit en reactievermogen. U bent de drijvende kracht achter het project dat u beheert en ontwikkelt. U luistert actief naar uw gesprekspartners om hun verzoeken en behoeften goed te begrijpen;
 • Gestructureerd, methodisch en creatief. U werkt in tussenstappen om de weg die moet ingeslagen worden te bepalen. U bent flexibel en veerkrachtig bij onvoorziene omstandigheden; 
 • Samenwerking, diplomatie en teamgeest. U heeft aandacht voor het algemeen belang van het project en het team, u deelt uw mening, ideeën en informatie in een sfeer van samenwerking;
 • Intellectuele nieuwsgierigheid en kritisch denken. U bent op zoek naar de vaardigheden die nodig zijn om uw project te ontwikkelen en u kunt ze delen. U controleert en evalueert uw project en zet aan tot nadenken om een duurzame digitalisering te bevorderen.

Ta(a)l(en):

Frans en Nederlands met schrijfvaardigheid in beide talen.

Specifieke kennis:

Vloeiend gebruik van pc en van de Microsoft Office-software (Word, Access, Excel, Powerpoint, Outlook), en ook kennis van ErP-software, tools voor het maken van websites, tools voor samenwerking in team, newsletter, mailing enz.

Praktische informatie:

 • Overeenkomst voor onbepaalde duur.
 • Arbeidsregime : voltijds (38u/week), mogelijkheid om 4/5e te werken.
 • Salaris: barema’s CP 330 - schaal 1.80.
 • Gewenste datum van indiensttreding : 1 november 2022
 • Werkgever: BRUXEO - Congresstraat 37-41 - bus 3, 1000 Brussel

Voordelen: groepsverzekering en maaltijdcheques. Mogelijkheid om over een MIVB-abonnement of een prepaid treinkaart te beschikken wanneer dat vervoermiddel wordt gebruikt voor woon-werkverplaatsingen. 

Hoe solliciteren

Vul het formulier in en voeg uw cv toe vóór maandag 5 oktober 2022. Om discriminatie te voorkomen worden de sollicitaties in de preselectiefase anoniem behandeld.

Na een eerste selectie op basis van bovengenoemd formulier wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek op donderdag 13 oktober 2022 tussen 15.30 en 18.30 uur.