Directeur-generaal van het Departement Vorming en Tewerkstelling

Solliciteren tot
2022-11-18T18:00:00
Organisatie
OCMW Stad Brussel

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk voor het departement en voor de rapportage over de activiteiten van het departement aan de Secretaris-generaal
 • Je hebt een proactieve rol in het bepalen en uitvoeren van de strategische en operationele uitdagingen van het departement in overeenstemming met de opdracht en het strategisch plan van het OCMW
 • Je zorgt voor de organisatie, coördinatie en optimalisatie van de activiteiten van het departement
 • Je leidt de reflectie om de taken/processen te vereenvoudigen waarbij de transversale samenwerking tussen de verschillende diensten van het departement en tussen de partnerdepartementen een rol speelt
 • Je bewaakt het budget van het departement en stelt de voorlopige begroting op
 • Als lid van de directie zie je je activiteit als onderdeel van een geheel
 • Je bent verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van het departement in de verschillende organen en werkstructuren binnen en buiten het OCMW

Jouw profiel

 • Je bent in staat een strategische en transversale visie te ontwikkelen voor het hele OCMW en deze te vertalen in een actieplan voor jouw werkterrein
 • Je bent in staat een netwerk te ontwikkelen met gesprekspartners van verschillende niveaus en werkt oplossingsgericht
 • Je bent vertrouwd met managementtechnieken en het beheer van complexe en technische projecten
 • Je beschikt over uitstekende analytische en synthesevaardigheden, alsook over goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) en vaardigheden in het faciliteren van vergaderingen, in reporting en onderhandelen
 • Je hebt een Belgisch diploma (Licentiaat/Master met een voorkeur voor een richting in humane en sociale wetenschappen) of je bent in het bezit van een gelijkvormigheidsattest dat het buitenlands diploma gelijkstelt aan het vereiste diploma op het ogenblik van de aanwerving
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als verantwoordelijke in een structuur die verband houdt met socioprofessionele inschakeling
 • Je hebt een goede kennis van de materie (wetgeving, subsidies, SPI-trajecten, opleidingsorganisaties, enz.)
 • Je kent de opleidings- en vaardighedenprogramma's en de actoren en netwerken op het gebied van socioprofessionele inschakeling (gemeentelijk, regionaal, federaal en Europees)
 • Je hebt een perfecte kennis van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en een goede schrijfvaardigheid in deze taal
 • Je hebt een goede kennis van de andere taal van het Gewest
 • Je bent in het bezit van het SELOR-taalcertificaat of bent bereid dit te behalen
 • Je kan vlot overweg met informaticatoepassingen (Word, Excel, Power Point, Lotus Notes, Internet)

Wij bieden

 • Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met aantrekkelijke voordelen
 • Een weddeschaal A9 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van € 5.961,98 (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
of via het e-mailadres: selections@ocmwbxl.brussels
Met verplichte vermelding van het referentienummer A4686I.
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen: 18-11-22