GroepINTRO zoekt een Coördinator Vorming-Coaching-Advisering in Vlaams-Brabant

Jouw uitdagingen
• Je bent verantwoordelijk voor de verdere uitbouw van jouw projecten binnen het domein Werk in Vlaams-Brabant:
o je houdt trends en ontwikkelingen in de diverse werkingsdomeinen nauwlettend in de gaten om zodoende nieuwe kansen te identificeren en hierop strategisch in te spelen
o je volgt de relevante aanbestedingen van je werkingsdomeinen op en dient projectvoorstellen in die je samen met je teamleiders opstelt en uitwerkt
o je gebruikt jouw creativiteit en ondernemerszin om marktopportuniteiten om te zetten in nieuwe diensten of producten
o via actieve prospectie en jouw netwerk trek je nieuwe klanten en partners aan waarbij je vlot de vragen en wensen van de klant koppelt aan de producten en diensten van Groep INTRO
o je maakt hiervoor een jaarlijks actieplan op
• Je onderhoudt en versterkt het netwerk en de zichtbaarheid van de organisatie door jouw aanwezigheid of die van teamleiders op de relevante overlegfora en zet hierbij in op structurele en strategische samenwerkingsverbanden. Je stimuleert het ambassadeurschap van de organisatie bij alle medewerkers.
• Naast jouw externe netwerk onderhoud je goede contacten met de coördinatoren van de andere regio’s en domeinen zodat je nauw betrokken bent bij wat er leeft en beweegt in de ruime organisatie
• Je beheert en analyseert de financiële resultaten van jouw werking en stuurt bij waar nodig in overleg met de directie:
o je volgt de facturatie en betalingen op ism de boekhouding
o je ondersteunt de teamleiders waar nodig bij de prijszetting en de opmaak van offertes
o je maakt de jaarlijkse projectbegroting op
• Je hebt de leiding over je werking die momenteel bestaat uit ongeveer 30 medewerkers:
o je coacht en stuurt rechtstreeks je 2 teamleiders aan
o je plant de nodige werkoverlegmomenten en de 6-wekelijkse resultaatsgerichte opvolgingsgesprekken in
o je evalueert je medewerkers en brengt de VTO-behoeften van je medewerkers in kaart.
• Je bent verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid van je werking (normen Qfor label , erkenning KMO portefeuille). Je bewaakt de kwalitatieve normen en vereisten en zorgt ervoor dat je medewerkers hieraan voldoen
• Je rapporteert rechtstreeks aan de Directeur Vorming Coaching en Advisering

Wie zoeken we?
• Je hebt enkele jaren ervaring in een leidinggevende functie. Je kent de principes van het resultaatsgericht coachen
en past deze toe bij het aansturen van jouw teamleiders
• Je bent een ambitieuze en ondernemende persoon met een proactieve, flexibele en creatieve instelling die graag
volop netwerkt en de bestaande werking steviger op de kaart kan zetten
• Je hebt een vlotte pen en kan aanbestedingsdossiers tegen bepaalde deadlines afwerken
• Je bent strategisch en analytisch goed onderlegd en kan met cijfers overweg
• Je communiceert vlot en je werkt verbindend
• Je hebt overtuigingskracht om collega’s mee te krijgen in het commercieel beleid
• Je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en neemt initiatief
• Je bent inspirerend, kritisch en steeds constructief

Ons aanbod
• Een voltijds contract van onbepaalde duur
• Hospitalisatieverzekering, maaltijdscheques en een vergoeding voor woon-werkverkeer
• Extra verlofdagen via ruime ADV-regeling
• Een job waarin je eigenaarschap mag opnemen met een ruim kader voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken
• Werklocatie: is in overleg te bepalen binnen de provincie Vlaams-Brabant, een grote mobiliteit is evident
verbonden aan de functie
• Je werkt in een betekenisvol en groeiend bedrijf dat uitdagingen aangaat en de toekomst mee vorm geeft
• Een actief vorming- en opleidingsaanbod met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

Solliciteren
Voel je je aangesproken door deze boeiende en uitdagende functie ?
Overtuig ons en stuur jouw motivatiebrief samen met een recent CV uiterlijk op 26.01.2022 naar Herman Verhelst, directeur Vorming , Coaching en Advies: herman.verhelst@groepintro.be en Vicky Coryn, algemeen directeur: vicky.coryn@groepintro.be met de vermelding ‘Sollicitatie coördinator Vlaams Brabant’

Meer informatie
Heb je nog vragen over deze vacature, stuur dan gerust een mailtje naar herman.verhelst@groepintro.be
Op basis van weerhouden CV’s worden de kandidaten uitgenodigd voor een eerste gesprek met een selectiecommissie. Heb je ons weten te enthousiasmeren tijdens dit gesprek, dan zal je doorverwezen worden naar een extern assesmentcenter voor bijkomende testing. Deze testing zal voorzien worden in de kantoren van HUDSON.

Solliciteren tot
woensdag, 26 januari, 2022