Hoofd Jobcoach

Solliciteren tot
2022-09-30T12:00:00
Organisatie
OCMW Stad Brussel

Jouw verantwoordelijkheden

 • Je ziet toe op de uitvoering door de jobcoaches van de socioprofessionele begeleiding die aangepast is aan elke werknemer met een inschakelingscontract (persoonlijk competentieverwervingsplan en begeleidingsplan, evaluaties, ...)
 • Je zorgt voor het naleven van de termijnen van de selecties voor de functies die moeten worden ingevuld in het kader van inschakelingscontracten
 • Je bent verantwoordelijk voor het coachen en ondersteunen van de jobcoaches bij de organisatie van de aanwervingen voor de functies met een inschakelingscontract
 • Je staat in voor de kwaliteit van de begeleiding aan het einde van het inschakelingscontract in het kader van het project voor de overgang naar werk en de maatregel 500
 • Je staat in voor een team van jobcoaches en zorgt voor hun ondersteuning, opleiding en evaluatie

Jouw profiel

 • Je beschikt over uitstekende analytische en synthesevaardigheden, alsook over goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) en vaardigheden in het faciliteren van vergaderingen
 • Je bent een dynamisch persoon met een creatieve geest en een sterk gevoel voor organisatie, waardoor je je werk zelfstandig kunt structureren en het werk van je collega's kunt coördineren
 • Je hebt een Belgisch diploma (bachelor/graduaat maatschappelijk assistent) of je bent in het bezit van een gelijkvormigheidsattest dat het buitenlands diploma gelijkstelt aan het vereiste diploma op het ogenblik van de aanwerving
 • Je hebt een perfecte kennis van een van de twee talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL/FR) en een goede schrijfvaardigheid in deze taal
 • Je beschikt over basiskennis van de andere taal van het Gewest
 • Je bent in het bezit van het SELOR-taalcertificaat of bent bereid dit te behalen
 • Je hebt minstens 3 jaar beroepservaring in een OCMW (maatschappelijke hulpverlening of socioprofessionele inschakeling)
 • Je hebt ten minste 1 jaar beroepservaring in teammanagement
 • Je bent op de hoogte van de geldende wetgeving in een OCMW
 • Je beschikt over goede coaching- en ondersteunende vaardigheden
 • Je bent flexibel, kunt conflicten hanteren en handelt altijd integer en professioneel
 • Je kan vlot overweg met informaticatoepassingen (Word, Excel, Outlook, Lotus Notes, Internet)

Wij bieden

 • Een flexibele en gevarieerde werkomgeving
 • Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met aantrekkelijke voordelen
 • Een weddeschaal BH5 overeenkomstig de weddeschalen van de plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een minimum bruto maandsalaris aan de huidige index van € 3.365,77 (dat hoger kan zijn na de valorisatie van vroegere beroepservaring en het slagen voor het SELOR-taalexamen)

Word lid van ons team!

Stuur ons zo snel mogelijk je volledige sollicitatiedossier via https://irisbox.irisnet.be/irisbox/formulaire/cpas-de-bruxelles/selection
of via het e-mailadres: selections@ocmwbxl.brussels
Met verplichte vermelding van het referentienummer A4681I.
Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen : 30-09-22