JES BRUSSELS zoekt 1 instructeur HORECA (GECO)

CONTEXT
Voor het team Opleiding en Werk zijn we op zoek naar een instructeur HORECA om Brusselse jongeren tussen 18 en 30 jaar voor te bereiden op een opleiding of een job in de horeca.
Je komt terecht in een enthousiast en geëngageerd team. Je hebt goesting om je ervaring en passie voor de métier door te geven aan jong Brussels potentieel. Je kent de verwachtingen van chefs en klanten en je leert de cursisten de nodige competenties aan zodat ze zich kunnen lanceren als keuken- en zaalmedewerkers.Bij de vooropleiding ZOOM Horeca gaan we voor de perfecte match tussen de jongere en een kwalificerende horeca-opleiding. Bij de korte opleiding Runner mikken we op een duurzame job in de Brusselse fast casual restaurants. Deze opleidingsprojecten gebeuren in samenwerking met VDAB en Bruxelles Formation.

Meer info over de inhoud van de projecten:
https://jesbrussels.be/opleiding-en-werk/runner/
https://jesbrussels.be/opleiding-en-werk/horeca/zoom-horeca/

FUNCTIE
-  Als instructeur organiseer, plan en begeleid je onze horecaprojecten voor Brusselse jongeren.
- Je gebruikt hierbij het bestaand opleidingsplan en methodieken om de projectdoelstellingen te bereiken.
- Je stemt de verwachtingen van jongeren, van opleidingscentra en van werkgevers op elkaar af.
- Je organiseert bezoeken bij werkgevers en opleidingscentra.
- Je  versterkt jongeren in hun ontwikkeling in functie van toeleiding naar opleiding en werk.
- Je stimuleert zelfreflectie en werkt naar inzicht in eigen sterktes en werkpunten.
- Je werkt mee om het bestaand netwerk uit te breiden.
- Je werkt nauw samen met instructeurs en trajectbegeleiders van JES-projecten en partners.

PROFIEL
Kennis en ervaring
- Kennis en ervaring in de horecasector.
- Voeling met jongeren in een stedelijke context.
- Goede kennis van het Nederlands en het Frans.

Vaardigheden
Gedrag en houding:
- Je krijgt energie wanneer je voor een groep staat.
- Je maakt gemakkelijk connectie met jongeren en hebt voeling met hun leefwereld.
- Je kan procesmatig werken en hebt hierbij oog voor persoonlijke ontwikkeling.
- Je werkt creatief en flexibel in functie van de noden van een groep.
- Je hebt talent voor planning en organisatie.
- Je bent communicatief en werkt graag in team.

AANBOD
- 1 GECO voltijds contract (37.5u) van onbepaalde duur (Voorwaarden: domicilie in Brussel, in totaal 6 maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende gedurende de  12 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling, OF één dag volledig uitkeringsgerechtigd zijn indien je +40 jaar bent, OF reeds werken binnen een GECO-contract)
- Barema volgens PC 329
- Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer en/of fietsvergoeding
- Werken in een unieke organisatie die actief is in verschillende levensdomeinen van jongeren in drie steden
- Ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit
- locatie: JES Brussels

Meer info
Famke Heylen (ad interim coördinator): famke.heylen@jes.be of 0493 13 79 78

PROCEDURE
Stuur je cv en motivatiebrief ten laatste op 17.04.2022 ter attentie van Inge Van Brabant naar  job.brussel@jes.be

Solliciteren tot
zondag, 17 april, 2022