JES BRUSSELS zoekt 1 instructeur HORECA (GECO)

CONTEXT
Voor het team Opleiding en Werk zijn we op zoek naar een instructeur HORECA om Brusselse jongeren tussen 18 en 30 jaar voor te bereiden op een opleiding of een job in de horeca. Als instructeur HORECA leer je jongeren de nodige competenties aan, zodat ze een realistische en gemotiveerde keuze maken voor een kwalificerende opleiding en zich kunnen lanceren als polyvalent keuken- en zaalmedewerker. Je versterkt ons instructeursteam en voor een duurzame match doen je beroep op het netwerk van werkgevers en opleidingscentra. Bij de groepsactiviteiten op maat ligt de focus op arbeidsattitude, persoonlijke, technische en 21e eeuwse competenties. Deze opleidingsprojecten gebeuren in samenwerking met VDAB en Bruxelles Formation.

Meer info over de inhoud van de projecten:
https://jesbrussels.be/opleiding-en-werk/runner/
https://jesbrussels.be/opleiding-en-werk/horeca/zoom-horeca/

FUNCTIE
-  Als instructeur organiseer, plan en begeleid je onze horecaprojecten voor Brusselse jongeren.
- Je gebruikt hierbij het bestaand opleidingsplan en methodieken om de projectdoelstellingen te bereiken.
- Je stemt de verwachtingen van jongeren, van opleidingscentra en van werkgevers op elkaar af.
- Je organiseert bezoeken bij werkgevers en opleidingscentra.
- Je  versterkt jongeren in hun ontwikkeling in functie van toeleiding naar opleiding en werk.
- Je stimuleert zelfreflectie en werkt naar inzicht in eigen sterktes en werkpunten.
- Je werkt mee om het bestaand netwerk uit te breiden.
- Je werkt nauw samen met instructeurs en trajectbegeleiders van JES-projecten en partners.

PROFIEL
Kennis en ervaring
- Kennis en ervaring in de horecasector.
- Kennis en ervaring met groepswerk en competentieversterkend werken.
- Voeling met jongeren in een stedelijke context.
- Kennis van sociale media.
- Goede kennis van het Nederlands en het Frans.
- Kennis van andere talen is een troef.

Vaardigheden
- Je krijgt energie wanneer je voor een groep staat en je hebt voeling met groepsdynamiek.
- Je hebt goesting om je kennis en enthousiasme voor de horeca aan jongeren door te geven.
- Je kan verwachtingen en leefwereld van jongeren matchen met verwachtingen van werkgevers.
- Je maakt gemakkelijk connectie met jongeren en kan met verschillende doelgroepen vlot communiceren (mondeling en schriftelijk).
- Je kan procesmatig werken met jongeren en hebt oog voor persoonlijke ontwikkeling.
- Je kan creatief en flexibel inhoud aanpassen aan de noden van een groep.
- Je houdt van netwerken.
- Je werkt gestructureerd en behoudt het overzicht.
- Je hebt talent voor planning en organisatie.

Gedrag en houding
- Aanpassingsvermogen: flexibel kunnen omgaan met veranderende planning en taken.
- Diplomatisch: open communiceren met doelgroep, partners en collega’s, rekening houdend met de vertrouwensrelatie en de opdracht.
- Samenwerken: op effectieve wijze (mee)werken aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer het niet direct een persoonlijk belang dient.
- Inlevingsvermogen: zich bewust zijn van de houding, gevoelens en omstandigheden van anderen en van de invloed van het eigen gedrag op hen.
- Leervermogen: inzicht verwerven in de eigen identiteit, waarden, sterke en zwakke kanten, interesse en ambities en op basis hiervan acties ondernemen om competenties verder te ontwikkelen.

AANBOD
- 1 GECO voltijds contract (37.5u) van onbepaalde duur (Voorwaarden: domicilie in Brussel, in totaal 6 maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende gedurende de  12 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling, OF één dag volledig uitkeringsgerechtigd zijn indien je +40 jaar bent, OF reeds werken binnen een GECO-contract)
- Barema volgens PC 329
- Gratis woon/werkverkeer bij gebruik van openbaar vervoer en/of fietsvergoeding
- Werken in een unieke organisatie die actief is in verschillende levensdomeinen van jongeren in drie steden
- Ruimte voor zelfontwikkeling en creativiteit
- locatie: JES Brussels

Meer info
Famke Heylen (ad interim coördinator): famke.heylen@jes.be of 0493 13 79 78

PROCEDURE
Stuur je cv en motivatiebrief ten laatste op 16.01.2022 en vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert. Ter attentie van Inge Van Brabant naar  job.brussel@jes.be

Solliciteren tot
zondag, 16 januari, 2022