Pedagogisch verantwoordelijke

Solliciteren tot
2022-11-07T12:00:00
Organisatie
Bonnevie

De pedagogisch verantwoordelijke werkt nauw samen met de technisch verantwoordelijke die de werknemers in opleiding begeleidt tijdens en na hun werktraject bij Bonnevie en met name bij hun actieve zoektocht naar werk. Samen zorgen zij ervoor dat de 2 doelstellingen van de dienst worden bereikt:

 • Opleiding verstrekken in een duurzaam en evoluerend beroep, dankzij een sociale en technische omkadering rechtstreeks op het terrein maar ook via vormingen die verband houden met hun loopbaanproject
 • De verbetering van de leefomstandigheden van de inwoners van Sint-Jans-Molenbeek door het uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden aan hun woningen (sanitair, elektriciteit, schilderen, tuinieren, enz.) en door kleine ingrepen om het energieverbruik te verminderen.

Dit team van verantwoordelijken waakt ook over de integratie van de visie en missie van de organisatie in de projecten en acties die zij opzet: “Vertrekkende van de verbetering van de huisvesting in oud-Molenbeek, wil Buurthuis Bonnevie de levenskwaliteit van de bewoners van deze wijk en de omliggende wijken verdedigen, bevorderen en versterken, evenals het recht op huisvesting. Zij doet dit in het perspectief van een meer rechtvaardige en duurzame samenleving, in co-constructie met de bewoners, via een geïntegreerde aanpak en in een open en solidaire geest, ijverend voor structurele oplossingen.”

Taken

 • Het coördineren van een team van 7 werkne(e)m(st)ers in samenwerking met de technisch verantwoordelijke
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van het pedagogisch project voor de ondersteuning van werkne(e)m(st)ers in inschakeling
 • Het organiseren en waarborgen van de begeleiding van de personen in opleiding vanaf het sollicitatiegesprek tot de ondertekening van een contract met een nieuwe werkgever (evaluatie van het functioneren op het terrein, gesprek over het loopbaanproject, contact met het OCMW, … )
 • Het tewerkstellen en opleiden van een laaggeschoold publiek naar het functioneringsniveau op de werkplek (leren van regels en handelingen, werkattitude, uurroosters, aanwezigheden, ...)
 • Het opleiden van een laaggeschoold publiek voor een job als onderhoudsmedewerk(st)er, zowel naar taken als naar het functioneringsniveau op de werkplek
 • Algemene vormingen en vormingen in verband met het loopbaanproject aanbieden aan de personen in inschakeling
 • Het verzekeren van de administratieve follow-up op vlak van personeelszaken binnen het team (verloven, afwezigheden, follow-up van personeelsdossiers,...)
 • Samenwerken met andere Bonnevie-diensten om de situaties te verbeteren die de socio-professionele inschakeling belemmeren (huisvesting, familie, schulden, ...)
 • Het opstellen van activiteitenverslagen voor de subsidiërende instanties waarvan de dienst afhankelijk is
 • Deelnemen aan teamwerk met alle diensten van Bonnevie met het oog op het ontwikkelen van transversale projecten.
 • In samenwerking met de technische verantwoordelijke:
  • verzekeren van de follow-up van vragen voor interventies bij bewoners (telefoon, bezorgen van bestekken, follow-up van facturen, enz
  • analyseren en aanpassen van offertes aan de financiële situatie van de cliënten en -indien nodig- samenwerken met de partners betreffende specifieke cliënten (OCMW, tutor, enz.)

Profiel
Wij zijn op zoek naar een profiel dat teamcoördinatie en geïndividualiseerde begeleidingsvaardigheden voor hertewerkstelling combineert:

 • In het bezit zijn van een bachelordiploma SPI, een diploma hoger onderwijs van een pedagogische opleiding of een gelijkwaardig diploma/of minimaal 3 jaar ervaring in de SPI-sector met betrekking tot de functie
 • Avoir une bonne connaissance de l’autre langue
 • Kennis of ervaring kunnen overdragen op een persoon of een groep met behulp van de meest aangepaste methoden voor het betrokken doelpubliek
 • Gevoelig zijn voor de milieu- en huisvestingsproblemen in Brussel
 • Blijk geven van gezond verstand, zin voor initiatief, creativiteit en autonomie
 • Beschikken over een goede administratieve ervaring en discreet kunnen zijn
 • Vlot zijn in de omgang en sociaal voelend zijn
 • Een teamspeler zijn
 • U op uw gemak voelen in het buurtwerk (vlot contact met het publiek) in volks- en multiculturele wijken met een "kwetsbaar" publiek
 • Kunnen werken met computerprogramma’s zoals Excel, Word, PowerPoint, Outlook en lay-outen;
 • Ervaring hebben met personeelsbeheer is een pluspunt.
 • Kennis van de institutionele structuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van het verenigingsleven is een troef
 • Af en toe 's avonds en in het weekend beschikbaar zijn.

Aanbod

 • Een 0,6 VTE job met een contract van onbepaalde duur
 • Een salaris met barema B1b of B1c, paritair comité 329.01 volgens anciënniteit
 • Een gevarieerde en verrijkende opdracht in een dynamisch team waarin we werken aan de verbetering van de levenskwaliteit van de bewoners
 • De mogelijkheid tot permanente bijscholing
 • Een werkplek in een Brussels huis in hartje Molenbeek

Voor meer informatie bel ons op 02/410 76 31 en vraag naar Christel Despy of bezoek onze FB pagina en onze website www.bonnevie40.be.

Stuur ons voor 7 november 2022 uw CV met motivatiebrief waarin u uw ervaring met betrekking tot ons werk beschrijft , evenals uw toegevoegde waarde voor het Bonnevie team. Gelieve uw kandidatuur te versturen naar: Buurthuis Bonnevie vzw, Bonneviestraat 40, 1080 Molenbeek. Of per mail: info@bonnevie40.be.

In het geval dat uw kandidatuur weerhouden wordt, ontmoeten we u graag op 10 november tussen 9:30u en 16:00u.