Technicus - gebouwenbeheerder

Solliciteren tot
2022-10-02T12:00:00
Organisatie
VGC

Wat doe je?

Als technisch aanspreekpunt binnen de directie Gebouwen en Patrimonium sta je mee in voor het beheer van de contracten inzake gebouwenbeheer (o.m. keuringscontracten en onderhoudscontracten) en ben je verantwoordelijk voor een goed en efficiënt onderhoud van het patrimonium.

Opdrachten

 • Verzamelen, verwerken en rapporteren van gebouwengerelateerde meldingen, aanvragen en hun opvolging:
 • Je staat in voor het klantgerichte gebouwenbeheer op de toegewezen locaties en je maakt daarbij gebruik van het FMIS Planon (specifiek softwarepakket).
 • Je volgt de vooropgezette timing op van de uitvoering der werken (via contracten of andere uitvoerders). Je meldt laattijdige uitvoeringen van gelijk welke werken via mail en/of via Planon aan de leidinggevende en de aannemer, zodat sneller ingegrepen kan worden bij nalatigheid of misbruik.
 • Je geeft opdrachten en informatie door aan de opdrachtnemers.
 • Je verzorgt de financiële opvolging: opmaak van bestelbonnen, nazicht van facturen, opvolgen van betaling.
 • Voorbereiden, opstellen, controleren en klasseren van documenten:
 • Voorbereiden en opvolgen van technische interventies en (kleine) verbouwingsdossiers in het kader van instandhoudingswerken of aanpassingswerken.
 • Je verzamelt de nodige informatie en je doet plaatsbezoeken voor het bepalen van de nodige werken.
 • Je overlegt met de andere gebouwenbeheerders en architecten. Je zorgt voor het aan- of bijsturen van de aanneming in functie van dit overleg. Je zorgt voor het implementeren en toepassen van de opmerkingen en conclusies van deze overlegmomenten bij de uitvoering van de werken.
 • Je neemt contact met aannemers en gebruikers ter plaatse (opvragen offertes, afspraken over uitvoering …).
 • Je voert werfbezoeken uit en zorgt voor de opvolging van de werken.
 • Je verzorgt de financiële opvolging (bestelbons maken, opvolging facturen, doorgeven van financiële behoeften in het kader van het opstellen van besluitvorming rond budgetten).
 • Je doet het nazicht van de verslagen, werkbonnen, vorderingsstaten en facturen overgemaakt door de opdrachtnemers voor de toegekende locaties.
 • Verstrekken van informatie en documentatie aan interne en externe klanten:
 • Je ondersteunt de functioneel leidinggevende in de opvolging van technische dossiers met betrekking tot het gehele patrimonium van de VGC (bv. opvolging van lopende contracten inzake gebouwenbeheer, zoals keuringen, onderhoud, opvolging van veiligheidsaspecten of wettelijke reglementering).
 • Je doet voorstellen op basis van je kennis van de locaties wat betreft noodzakelijke en nuttige ingrepen en werken aan de gebouwen.
 • Zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden:
 • Je voert zelfstandig technische opdrachten uit zoals kleine elektriciteits- en HVAC-werken, schrijnwerkerij en opfrissingswerken.

Profiel

Wie zoeken we?

Je hebt een diploma van het hoger secundair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van het korte type (bachelor, graduaat).

Competentieprofiel

Waardegebonden competenties

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

 • mondeling vaardig zijn
 • schriftelijk vaardig zijn
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren

Probleemoplossend gedrag

 • resultaatgericht werken
 • klantgericht handelen
 • nauwkeurig en met zin voor orde en netheid werken
 • flexibel reageren

Functiegebonden competenties

 • initiatief nemen
 • veilig werken
 • bereid zijn om te leren (bv. leveren van praktische en technische info voor bestekken, overheidsopdrachten, technieken en materialen, reglementering inzake gebouwenbeheer)
 • aantoonbare technische kennis of ervaring in gebouwenbeheer strekt tot de aanbeveling
 • in het bezit zijn van een bevoegdheidsniveau BA5 is een groot pluspunt, of bereid zijn om het snel te behalen

Aanbod

Wat krijg je in ruil?

Je krijgt een contract voor onbepaalde duur.

Je loonschaal is C121 - technicus. Je krijgt een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

 • We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
 • Je krijgt een MIVB-abonnement.
 • We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten. (vanaf 6 maanden in dienst).
 • Je ontvangt maaltijdcheques.
 • Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
 • Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
 • We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.
 • Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.

Interesse?

Heb je nog vragen over de inhoud van deze functie? Contacteer dan Gordan Cengic, directeur bij de directie Gebouwen en Patrimonium op het nummer 02 563 04 21 of via gordan.cengic@vgc.be.

Heb je nog vragen over de inhoud van de selectieprocedure? Contacteer dan Vanessa Van Damme op het nummer 02 563 06 73 of via vanessa.vandamme@vgc.be.

Solliciteer nu