VGC zoekt Technisch planner en controleur der werken

 

Taken

 • Je beheert Planon in al zijn facetten (applicatie- en functioneel beheer).
 • Je werkt een planningssystematiek uit en zorgt voor de implementatie en de opvolging ervan.
 • Je bouwt de databibliotheek uit met verschillende gebouwelementen (technisch, bouwfysisch, vastgoedgerelateerd).
 • Je bent het centraal aanspreekpunt voor verschillende raamcontracten en andere orders m.b.t. gewoon en buitengewoon onderhoud.
 • Je verzorgt nauwkeurige en overzichtelijke rapporten op verschillende niveaus (budget, facturatie, planning, strategie, beleid …).
 • Je ondersteunt collega’s en externen bij de operationele uitrol van Planon.
 • Je werkt nauw samen met de technisch coördinator en aanstuurder van de mobiele ploeg.
 • Je staat in nauw contact met de gebruikers in de verschillende gebouwen en geeft regelmatige en professionele feedback.
 • Je controleert de kwaliteit van de uitvoering van de werken en het respecteren van het voorziene budget en de timing.
 • Je staat in nauw contact met externe partners, faciliteert hun werking en stuurt bij waar nodig.

Functiegebonden competenties
Deze competenties zijn belangrijk voor deze specifieke functie.

 • Ervaring hebben met het gebruik van een facilitair management informatiesysteem
 • Ervaring hebben met ICT-processen
 • Sterke planningsvaardigheden hebben
 • Ervaring hebben met gebouwbeheer
 • Ervaring hebben in financieel beheer
 • Beschikken over aantoonbare gebouwtechnische kennis
 • Goed zijn in omgang met klanten
 • Analytisch, communicatief en probleemoplossend

Aanbod

Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket

Als deskundige (met salarisschaal B111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 21 060 EUR en 33 310 EUR. Dit komt neer op een bruto-maandwedde van 2.409,57 EUR en een netto maandwedde van 1.750,33 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.
Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

 • We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.
 • Je krijgt een MIVB-abonnement.
 • We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.
 • Je ontvangt maaltijdcheques.
 • Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.
 • Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.
 • Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.
 • Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.
 • We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

Voorwaarden

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:
1. Dit is een selectie op niveau B. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:

 • een bachelordiploma of diploma van het hoger onderwijs van het korte type;
 • een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type
 • een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A of B buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.6 rechtspositiebesluit);
 • een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.

2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.
3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Selectie

Je neemt deel aan een eliminerende voorselectie als er meer dan 8 kandidaten inschrijven. Deze bestaat uit een cv- en motivatiescreening. Interesse, motivatie, ervaring en de specifieke gevraagde competenties zijn daarbij de selectiecriteria. Met een score van ten minste 50% slaag je voor de voorselectie. Deze punten tellen niet mee in de eindbeoordeling van de volledige selectie. Neem je als VGC-personeelslid deel via interne mobiliteit of bevordering? Dan mag je de voorselectie overslaan en krijg je rechtstreeks toegang tot de selectieprocedure.

Schriftelijke selectieproeven en selectiegesprek

Als je bent toegelaten tot de selectie, leg je de volgende proeven af:

 • Je vult digitale vragenlijsten in rond persoonlijkheid, beïnvloedingsstijlen, werkstijlen en drijfveren. Kort nadat je hiermee klaar bent, krijg je via e-mail een deelnemersrapport met je resultaten. De leden van de selectiecommissie krijgen een vergelijkbaar rapport aangevuld met suggesties voor vragen die aan bod kunnen komen tijdens het selectiegesprek.
 • In een schriftelijke opdracht op maat van deze vacature testen we je niveau- en functiegebonden competenties.
 • Het selectiegesprek is een interview met de selectiecommissie waarbij alle gevraagde competenties getoetst worden. We gaan na of je profiel, motivatie en professionele verwachtingen passen bij deze functie, het team en de organisatie.

Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Vul dan het standaard CV volledig en correct in en stuur het ten laatste op maandag 18 januari 2021 naar jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘kandidatuur technisch planner en controleur der werken’. Voeg ook een kopie van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig. Je kunt het standaard CV downloaden op onze website: www.vgc.be/vacatures/vacante-functies-bij-de-vgc. De online registratie geldt als indieningsdatum.

Solliciteren tot
maandag, 18 januari, 2021