Publicaties en analyse

Van selectie en rekrutering naar prospectie en opleiding

Voka logo

‘Van selectie en rekrutering naar prospectie en opleiding’, luidt een bijdrage van Sven De Haeck, directeur Strategie bij de VDAB, op de website van Voka.

Het Vlaams werkgelegenheidsakkoord ’Iedereen nodig, iedereen mee’ telt vier speerpunten: activeren, opleiden, werkbaar werk en interregionale mobiliteit. Als arbeidsmarktregisseur speelt VDAB daar op in. Sven De Haeck wil de arbeidsreserve verbreed zien door groepen te sensibliseren die nu nog niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Anderzijds wil hij de periodes van non-activiteit opgevuld zien door opleidingen. We moeten blijven inzetten op werkplekleren, bijvoorbeeld met IBO’s (Individuele Beroepsopleiding) of andere stagevormen.

Inzake interregionale mobiliteit richt VDAB zich in de toekomst nog meer op knelpuntberoepen. In 2023 worden er in Vlaanderen Transitiepunten opgericht, die moeten anticiperen op overtallen of tekorten in bedrijven.

Lees hier de volledige bijdrage