Workshop: Objectieve en inclusieve aanwerving

Uur
09:00 - 12:30
Waar

Jeugdherberg Jacques Brel, Zavelput 30 - 1000 Brussel, Delvauxzaal

Organisatie
Bruxeo

U wilt uw bedrijf inschrijven in een strategie die de diversiteit van uw personeelsbestand bevordert. Je realiseert je dat je onbewust vaak hetzelfde type profiel in dienst neemt. Je hebt problemen met het vinden van de juiste vaardigheden voor je vacante functies. Je vraagt ​​je af hoe je op de meest neutrale manier kunt werven. Bij werving is het risico groot om onbewust een reeks discriminatiemechanismen te activeren. Juridisch gezien kan dit op basis van de 19 criteria die door de Belgische wetgeving beschermd worden een probleem vormen. Bovendien kan het ook een impact hebben op de maatschappelijk verantwoordelijkheid van de onderneming en op de keuze om de meest competente persoon aan te nemen. Deze workshop zal een theoretische uiteenzetting geven om de cognitieve mechanismen achter discriminatie te begrijpen. Om te vermijden dat talent over het hoofd wordt gezien, zullen ook concrete acties en tools voor neutrale aanwerving worden gedeeld.

  • Gratis deelname
  • Inschrijving tot 9 november 2022

Meer info en inschrijven via deze link.