Agenda

IntegraZorg Project 2023

Waar

In welke scholen kan je inschrijven?

De werknemer kan zich in elke school inschrijven die de verpleegopleiding aanbiedt, alsook in elk centrum voor volwassenonderwijs (CVO) die de opleiding tot zorgkundige aanbiedt. Hieronder de scholenlijsten per opleiding:

Organisatie
FeBi vzw

FeBi vzw is een overkoepelende organisatie van meerdere federale en Brusselse Maribel- en vormingsfondsen binnen de private non-profit sector. FeBI ondersteunt en communiceert over een aantal initiatieven, waaronder het project IntegraZorg van het IFG, waarover hier meer uitleg.

Een heel aantal erkende vluchtelingen hebben in hun thuisland reeds een opleiding gevolgd om in de zorgsector te werken, maar hun diploma wordt in België niet erkend. Anderen hebben ervaring in de zorg opgedaan, zonder dat dit vandaag wordt ingezet. Nochtans zijn de noden in de zorgsector hoog, en tellen alle personen met ambitie in de zorgsector meer dan ooit mee.

Het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten (IFG) wil via het project IntegraZorg deze geïnteresseerde erkende vluchtelingen een kans bieden om een opleiding te volgen tot zorgkundige of verpleegkundige, om zo een gekwalificeerde job te vinden binnen de zorgsector. Dit project heeft reeds eerder plaatsgevonden en wordt ook dit jaar weer gelanceerd.

Het gaat hier om een voltijdse opleiding. Dit jaar kunnen kandidaten zich inschrijven tot en met 31 maart 2023.

Alle informatie over dit project vindt u de website van FeBI.

Met uw vragen kan u terecht bij het IFG via volgend mailadres ifg-finss@fe-bi.org

ICT naar werk

Uur
09:00 - 12:00
Organisatie
Ligo, Centrum voor Basiseducatie Brusselleer

Voor wie: Je zoekt werk. Je kan niet zo goed met de computer werken. Je hebt geen diploma hoger secundair.

Waar: Huis van het Nederlands

Hoe lang: 25 uur, 2 maal per week

Wanneer: woensdag en vrijdag, 9:00-12:00

Startdatum: vrijdag 21 april (inschrijven)

Je zoekt werk, en je kan nog niet zo goed op de computer werken?

In de module ICT naar werk leer je:

 • het toetsenbord gebruiken
 • digitale formulieren invullen
 • met e-mail werken
 • vacatures op internet zoeken
 • een cv opstellen

 

Je spreekt een beetje Nederlands (niveau 1.1) en je hebt geen diploma hoger secundair.

 

Inschrijven voor deze cursus

Stuur een berichtje naar katrien.van_geyseghem@ligo-brusselleer.be

of bel 02 223 20 45 en vraag naar Katrien.

 

Contacteer ons

Emile Jacqmainlaan 135

4de verdieping

1000 Brussel

info@ligo-brusselleer.be

02 223 20 45

Inspiratiedag duaal leren secundair onderwijs

Uur
09:00 - 15:30
Waar

Gebouw Herman Teirlinck: Havenlaan 88, 1000 Brussel

Organisatie
Departement Werk & Sociale Economie

Schrijf u in voor de Inspiratiedagen duaal leren

Bent u op professioneel vlak bezig met duaal leren? Of overweegt u daarmee te starten? Schrijf u dan in voor de nieuwe Inspiratiedag duaal leren. Secundaire scholen, CDO’s en Syntra’s kunnen terecht in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel op 27 april 2023. Op 9 mei 2023 volgt er een inspiratiedag op maat van de CVO’s in het Ellipsgebouw in Brussel. We zetten in op informeren en uitwisselen van informatie en ervaringen. U deelt ervaringen en leert van anderen, alles met het oog op kwaliteitsvol en inspirerend duaal leren. 

Inschrijven voor: 24 april 2023

Programma en inschrijvingen voor 27 april 2023

Inspiratiedag duaal leren VWO

Uur
09:00 - 14:30
Organisatie
Departement Werk & Sociale Economie

Bent u op het CVO al bezig met duaal leren of alternerende opleidingen? Of overweegt u daarmee te starten? In beide gevallen bent u de geknipte collega om u te laten inspireren en ideeën uit te wisselen op deze inspiratiedag. Samen maken we er een boeiende dag van!

Secundaire scholen, CDO’s en Syntra’s kunnen op 27 april 2023 terecht in Brussel voor een inspiratiedag op hun maat.

Omschrijving

Tijdens deze inspiratiedag wordt u geïnformeerd en kan u ideeën, ervaringen en leerrijke praktijken uitwisselen over specifieke aspecten van een duaal opleidingstraject. Zo komt u in contact met ervaren collega’s en met collega’s die pas starten met duaal leren en alternerende opleidingen. Er valt sowieso altijd iets te leren van elkaar!

Inschrijven vóór: 25 april 2023

Programma en inschrijvingen voor 9 mei 2023

VIONA-webinar: interregionale mobiliteit

Uur
10:00 - 12:00
Waar

Online via video

Organisatie
Departement Werk & Sociale Economie

Om de resultaten van VIONA-onderzoeken breder bekend te maken, start het Departement Werk en Sociale Economie met een nieuw initiatief: de VIONA-webinars. We nodigen u graag uit op het allereerste VIONA-webinar op donderdag 11 mei van 10 tot 12 uur. Daphné Valsamis (IDEA Consult) en Tim Goesaert (HIVA, KU Leuven) staan stil bij de arbeidsmobiliteit tussen Vlaanderen en Brussel/Wallonië.

Waarover gaat het?

Ondanks de arbeidsmarktkrapte in Vlaanderen en hogere werkloosheids- en inactiviteitsgraden in Brussel en Wallonië, blijft het aantal Walen en Brusselaars die werken in Vlaanderen nog relatief beperkt. Dit aantal is wel aan het stijgen. In deze studie analyseren we de interregionale arbeidsmobiliteit in België, aan de hand van een analyse van de vraag- en aanbodzijde. Met deze analyse komen we tot een effectievere bemiddeling tussen Vlaamse werkgevers en Brusselse/Waalse werkzoekenden om zo de interregionale mobiliteit tussen de Belgische gewesten te verhogen. Meer specifiek beantwoordt dit onderzoek volgende onderzoeksvragen:  

 • Wat zijn de kenmerken van de Brusselse/Waalse werklozenpopulatie? Wat zijn veel voorkomende beroepsaspiraties onder Brusselse/Waalse werklozen? In welke mate sluiten deze aan op bestaande tekorten in de Vlaamse arbeidsmarkt?
 • Wat zijn de beweegredenen/obstakels voor Brusselaars/Walen om een job in Vlaanderen te accepteren?
 • Hoe kunnen deze obstakels worden overwonnen?
 • In welke mate bereiken Vlaamse werkgevers de Brusselse/Waalse beroepsbevolking met hun vacatures? Welke obstakels ondervinden werkgevers bij de rekrutering? Hoe kunnen deze worden overwonnen?
 • Wat is de mogelijke rol van potentiële ‘tewerkstellingszones’ in het rekruteren van Brusselaars/Walen in Vlaanderen? Kunnen zulke zones (op basis van een vraag- en aanbodanalyse) worden geconceptualiseerd om rekrutering te optimaliseren?
Wie komt aan het woord?

Daphné Valsamis is senior expert arbeidsmarkt en sociaal beleid bij IDEA Consult. Haar specialisatie ligt in onderzoeken over activerend arbeidsmarktbeleid en evaluaties van tewerkstellingsmaatregelen. Al 15 jaar lang voert ze studies en evaluaties uit van zowel de Vlaamse, de Brusselse als de Waalse arbeidsmarkt, waardoor ze een zeer ruime expertise heeft opgebouwd rond de arbeidsmarktuitdagingen van deze drie regio’s.

Tim Goesaert is onderzoeksleider in de onderzoeksgroep onderwijs en arbeidsmarkt (ONAM) van HIVA, KU Leuven. Hij is een van de onderzoekers op het Dynam-Reg project (dynamstat.be) en de VIONA-leerstoel over arbeidsmarktdynamiek. De rode draad in deze projecten is het creëren en analyseren van Belgische arbeidsmarktgegevens, waarbij de dynamiek op de arbeidsmarkt centraal staat: de creatie en destructie van jobs, het aanwerven en de uitstroom van werknemers en het starten en de exit van werkgevers.

Wat kan u verwachten?

De agenda ziet er als volgt uit:

 • 10-10.10 uur: Inleiding door Chris Gaasendam (studiedienst, Departement Werk en Sociale Economie)
 • 10.10-12.00 uur: Presentatie door Daphné Valsamis (IDEA Consult) en Tim Goesaert (HIVA, KU Leuven), gevolgd door vraag en antwoord
Hoe kan u deelnemen?

Het VIONA-webinar vindt plaats via Teams. Na inschrijving ontvangt u een link die u toegang geeft tot het webinar. Schrijf u in voor 8 mei. Deelname is gratis.

Het webinar wordt opgenomen. De opname wordt nadien gedeeld op het kennisplatform, via werkzin-e en op sociale media Twitter en LinkedIn.