Tracé Brussel Nieuws

29/05/2020

500e Nieuwsbrief - Tracé Brussel vzw!

Sinds september 2007 verzorgt Tracé Brussel vzw een wekelijkse nieuwsbrief die de actualiteit rond de thema’s tewerkstelling, werkervaring en (beroeps)opleiding in het Brussels hoofdstedelijk gewest onder de aandacht brengt, en dit met focus op de Nederlandstalige dynamiek. De nieuwsbrief richt zich in de eerste plaats naar collega’s uit de sector van opleiding, tewerkstelling en sociaal ondernemerschap, maar uiteraard ook naar alle andere geïnteresseerden.

Lees meer

Vragen aan Brussels minister van Werk

Brussels minister van Werk en Beroepsopleiding Bernard Clerfayt (DéFI) beantwoordde de afgelopen tijd heel wat schriftelijke vragen van Brusselse parlementsleden. De volgende onderwerpen uit deze vragen worden hieronder kort toegelicht: het budget van het ACE-programma, het betaald educatief verlof, het samenwerkingsakkoord Vlaanderen-Brussel, het succes van de social impact bonds en de toegang van asielzoekers tot de Brusselse arbeidsmarkt.

Lees meer

Aanpak van de coronacrisis

De leden van de Vlaamse commissie Economie en Werk wisselden enkele weken geleden van gedachten met minister Hilde Crevits (CD&V) over de aanpak van de coronacrisis in de beleidsdomeinen Economie, Wetenschap en Innovatie en Werk en Sociale Economie.

Lees meer

Meerjarenplanning VGC loopt geen vertraging op

Het meerjarenplan 2021-2025 van de VGC zal effectief van start gaan op 1 januari 2021. Dat verklaarde Vlaams minister voor Brussel Benjamin Dalle (CD&V) in de commissie Brussel en de Vlaamse Rand van het Vlaams Parlement in antwoord op een vraag van parlementslid Karl Vanlouwe (N-VA). 

Lees meer

Inkanteling leren en werken in duaal leren

Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) antwoordde recent op de schriftelijke vraag van Elisabeth Meuleman (Groen) omtrent de financiële gevolgen voor de centra voor deeltijds onderwijs nu onderwijsdecreet XXX voorziet dat die laatsten een grotere verantwoordelijkheid krijgen inzake het realiseren van het voltijds engagement voor hun leerlingen.

Lees meer

Inzetten op online opleidingen

Op voorstel van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) werd op de Vlaamse ministerraad van 15 mei beslist om het aanbod online-cursussen van VDAB te versterken door een investering van vier miljoen euro.

Lees meer

Sterk relancebeleid met focus op opleiding en heroriëntering

De Vlaamse sociale partners in de SERV staan klaar om het relancebeleid mee uit te tekenen. Snel, veilig, inclusief en toekomstgericht zijn de sleutelbegrippen. De maatregelen moeten het economisch en sociaal weefsel niet alleen veilig stellen. Ze moeten de crisis ook benutten om de uitdagingen van de post-coronawereld aan te pakken. 

Lees meer

Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie

Zondag 17 mei 2020 was het Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie (IDAHOT). Op deze dag vraagt men wereldwijd aandacht voor homohaat en de sociale onwenselijkheid daarvan.

Lees meer

Positie kwetsbare werkzoekenden

InBrussel bespreekt in een interview op de website van het kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg hoe moeilijk kwetsbare werkzoekenden het hebben om een job te vinden, zeker sinds de coronacrisis.

Lees meer

Screening horeca

Op 10 en 11 juni organiseert JES Brussels opnieuw een screening horeca. 

Lees meer

Start opleidingen

In het voorjaar 2020 start bij Groep INTRO Anderlecht de beroepsopleidingen voor metselaar, wegenwerker en de oriëntatie bouw. 

Lees meer

Webinars

Het Huis van het Nederlands Brussel organiseert in juni enkele gratis webinars Duidelijke taal voor hulp- en zorgverleners en Sociaal tolk of vertaalapp? Communiceren met anderstalige hulpvragers voor hulp- en zorgverleners in de Brusselse welzijn- en gezondheidssector.

Lees meer

Stadspiratie

Hoe ziet Brussel er in jouw dromen uit? Heb je grootse plannen of kleine ideeën voor onze stad? De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft jouw idee nodig. Nog tot 30 juni wil men zoveel mogelijk Brusselaars horen. Op het online platform kun je ideeën indienen over zes verschillende thema's: leren, opgroeien, meedoen, samen maken, ontmoeten of gezond leven in de stad.

Lees meer

Be Circular

Nog tot 19 juni (12u) heeft u tijd om uw kandidatuur voor de projectoproep Be Circular 2020 in te dienen. Het project is een initiatief van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ten voordele van Brusselse zelfstandigen en bedrijven, om hun creatief potentieel te ondersteunen en om in Brussel economische activiteiten te ontwikkelen die goed zijn voor het milieu en voor de lokale werkgelegenheid, denkend vanuit een circulaire economie. Meer info vindt u hier.

Lees meer

PC Solidarity

De Koning Boudewijnstichting lanceert de projectoproep PC Solidarity van DigitalForYouth.be.

Lees meer

Relanceplan arbeidsmarkt

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, lanceert een relanceplan met noodzakelijke maatregelen om jobs en bedrijven te redden.

Lees meer

Studie knelpuntberoepen

Naar aanleiding van de publicatie van de lijst van knelpuntberoepen eerder dit jaar, publiceert VDAB nu ook een studie knelpuntberoepen, waarin per beroep dieper wordt ingegaan op de oorzaken van het knelpunt. 

Lees meer

Frank Vandenbroucke over het activeringsbeleid

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) vroeg 25 sleutelfiguren uit politiek en  naar de impact van 25 scharniermomenten op onze economische evolutie. Professor Frank Vandenbroucke (gewezen minister, onder meer van werk en pensioenen van 2003 tot 2004, sp.a) koos voor het activeringsbeleid.

Lees meer

Jaarverslag Economisch-Sociale Raad BHG 2019

Vorig jaar werd het 25-jarig bestaan gevierd van de Economisch Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESR BHG). De ESR verenigt de vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand, de werkgevers van de social-profitsector en de werknemers van het BHG. Ze geeft adviezen aan de regering in de domeinen van onder andere economie, werkgelegenheid, mobiliteit, leefmilieu en huisvesting.

Lees meer

Jaarverslag GRIP vzw 2019

Het jaarverslag 2019 van GRIP vzw staat online.

Lees meer