Tracé Brussel Nieuws

04/12/2020

Internationale dag voor Personen met een Handicap

Donderdag 3 december 2020 vond de Internationale dag voor Personen met een Handicap plaats. Deze dag is door de Verenigde Naties (VN) ingeroepen als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden, op alle niveaus. Tal van Brusselaars hebben een fysieke of mentale handicap en ondervinden vaak problemen op het vlak van huisvesting, mobiliteit of werk.

Lees meer

Corona en studentenwerk: nieuwe regeling 'fiscaal ten laste'

De coronacrisis heeft ook een impact op de regels van het studentenwerk. Er is een nieuwe uitzonderingsregel ‘fiscaal ten laste blijven van ouders’ voor bepaalde sectoren van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021.   

Lees meer

Leven, leren en werken in 2050

De Vlaamse overheid en het Europees Sociaal Fonds (ESF) bundelen alle transitie-experimenten rond leven, leren en werken in 2050.

Lees meer

Relancemaatregelen voor de inschakelingssector

FeBIO, de Federatie van Brusselse Inschakelingsondernemingen, zet de prioriteiten van relancemaatregelen voor de inschakelingssector tijdens deze tweede coronagolf op een rij. De doelgroepmedewerkers aan boord houden binnen de inschakelingstrajecten en ervoor zorgen dat de organisaties het hoofd boven water houden zijn absolute prioriteiten.

Lees meer

Jeugdwerkloosheid stijgt opnieuw in Brussel

Actiris geeft de werkloosheidscijfers van november vrij. Daaruit blijkt dat de werkloosheid in die maand vrij stabiel is, maar er wel sprake is van een stijging van de jeugdwerkloosheid.

Lees meer

Sociale impact corona

De POD (Programmatorische Federale Overheidsdienst) Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid heeft een derde rapport uitgebracht over de sociale impact van de coronacrisis, waarbij het kon rekenen op massa’s cijfermateriaal geleverd door de OCMW’s. Daaruit blijkt dat de coronacrisis zorgt voor meer leefloners, meer voedselhulp en meer schuldbemiddeling.

Lees meer

Jaarrapport Vlaams Partnerschap Duaal Leren 2019 -2020

Het jaarrapport Vlaams Partnerschap Duaal Leren 2019-2020 staat online.

Lees meer

Schrijf je hier in op onze nieuwsbrief

Zoek een artikel