Tracé Brussel Nieuws

20/09/2021

Commissie Vlaams Parlement keurt Samenwerkingsakkoord Vlaanderen-Brussel goed

De commissie voor economie, werk, sociale economie, wetenschap en innovatie heeft op donderdag 16 september het ontwerp decreet Samenwerkingsakkoord Vlaanderen-Brussel goedgekeurd. Dit betekent dat dit akkoord nu besproken kan worden in plenaire vergadering in het Vlaams Parlement. Eerder hadden de Brusselse en Vlaamse regering al groen licht gegeven voor dit akkoord.

Lees meer

37.298 Brusselse werkzoekenden zonder erkend diploma

In Brussel heeft 41% van de werkzoekenden ingeschreven bij Actiris een niet-erkend buitenlands diploma op zak. Daar een erkend diploma de kansen op werk en loon naar diploma sterk vergroot en in de publieke sector zelfs een harde voorwaarde is om te kunnen solliciteren, loopt een groot potentieel hierdoor kansen mis op de arbeidsmarkt.

Lees meer

Mentorpremie alternerend leren wordt verhoogd

2.280 personen die een alternerende opleiding volgen, zijn voor het academiejaar 2020-2021 nog steeds op zoek naar een stageplaats. Om meer ondernemingen aan te zetten stagairs op te leiden, verhoogt de Brusselse Regering de mentorpremie voor 2021-2022. Het bedrag van de premie wordt opgetrokken van 1.750 euro naar 3.000 euro en de leeftijdsvoorwaarde voor de stagiair wordt geschrapt. Tot nog toe werd de premie toegekend aan min-25-jarigen. Er werd een budget van 6.450.000 euro vrijgemaakt voor deze maatregel waarvan meer dan 2.000 opleidingsondernemingen kunnen gebruikmaken.

Lees meer

Week van de Bouw

Op 27, 28 en 29 oktober 2021 organiseren de opleidings- en tewerkstellingspool in de bouwsector Construcity.brussels, Constructiv en hun partners opnieuw een Week van de Bouw in Paleis 1 van Brussels Expo op de Heizel.

Lees meer

FIX in de sociale economie

FIX werd in 1999 opgericht met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). FIX is een sociale economiebedrijf dat publieke infrastructuur renoveert in Brussel. Dat doen ze met de aanwerving van langdurig werkzoekenden. Deze werknemers krijgen gedurende 1 tot 2 jaar een werkervaring in de bouwsector. Na hun traject worden FIX’ers verder ondersteund bij hun zoektocht naar een job op de reguliere arbeidsmarkt.

Lees meer

Oproep Venture Philanthropy Fonds

De steun van het Venture Philanthropy Fonds is een zuurstofbel die helpt om de interne werking te optimaliseren van  organisaties (vzw’s of sociale-economiebedrijven) gevestigd in België en actief op het gebied van sociale inclusie. De bedoeling van het Venture Philanthropy Fonds bestaat erin mee te werken aan of de aanzet te geven tot een proces van structurele versterking van de geselecteerde organisaties door het financieren van externe consultancy en van bepaalde strategische investeringen, en door het inzetten van het netwerk van de Koning Boudewijnstichting. 

Lees meer

Netwerkbeheer met Python

Maak jezelf onmisbaar op de arbeidsmarkt door expertise op te bouwen. Wil je alles leren over Python? Dan is deze nieuwe opleiding bij Intec iets voor jou!  Deze opleiding leid je op tot netwerkbeheerder met een grondige kennis van programmeertaal Python. En dat volledig in een Linux-omgeving.

Lees meer

Brusselse Dag van de Meertaligheid

Op zaterdag 25 september 2021 organiseert de Brusselse minister bevoegd voor de Promotie van meertaligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Sven Gatz (Open VLD), de tweede ‘Brusselse Dag van de Meertaligheid’. Dit jaar staat deze dag in het teken van meertaligheid in het onderwijs. 

Lees meer

Procesevaluatie van activeringstrajecten voor personen met een MMPPS-problematiek

Personen die wegens medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale problemen (MMPPS) nog niet betaald aan de slag kunnen, kunnen sinds juli 2018 met activeringstrajecten voorbereid worden op betaalde arbeid. Dit gebeurt in een samenwerking tussen professionals in werk, sociale economie, zorg en welzijn.

Lees meer

Analyse rond arbeidsmatige activiteiten

Arbeidsmatige activiteiten (AMA) zijn onbezoldigde bezigheden voor mensen tussen 18 en 65 jaar voor wie betaalde beroepsarbeid, met of zonder ondersteuning, op middellange termijn niet, nog niet of niet meer mogelijk is door één of meer belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard (MMPPS). Mensen die aan AMA doen, zoeken samen met een erkende AMA-begeleider een passende werkpost (in de profit, non-profit of publieke sector) waar ze taken kunnen uitvoeren die aansluiten bij hun interesses en mogelijkheden. Ze worden doorheen het AMA-traject begeleid en ondersteunt. AMA kadert binnen de visie van het burgerschapsmodel en de vermaatschappelijking van de zorg, met werk als insteek. AMA is opgenomen in het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten.

Lees meer

Schrijf je hier in op onze nieuwsbrief

Zoek een artikel