Tracé Brussel Nieuws

24/01/2020

De kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Fouad Ahidar (sp.a), lid van de Raad van de VGC, stelde eind vorig jaar een vraag over de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt in Brussel. Hij vroeg zich af hoe de doorstroom uit het Brussels Nederlandstalig secundair onderwijs naar werk of vervolgopleidingen opgevolgd wordt en welke inspanningen de VGC doet om die doorstroom te faciliteren. In het bulletin van vragen en antwoorden van die Raad (09/01/20) werd het antwoord van het VGC-collegelid bevoegd voor onderwijs Sven Gatz (Open Vld) gepubliceerd.

Lees meer

VGC neemt diverse initiatieven in de strijd tegen schooluitval

Uit schriftelijke vragen van de Brusselse parlementsleden Bianca Debaets (CD&V) en Khadijza Zamouri (Open VLD) blijkt dat er in het Brussels Nederlandstalig secundair onderwijs 10,7% vroegtijdige schoolverlaters zijn, terwijl de doelstelling in het Pact Vlaanderen 2020 op 4,3% ligt.

Lees meer

VDAB meer dan ooit regisseur van de Vlaamse arbeidsmarkt

De Vlaamse Regering heeft de doelstelling vooropgesteld om 120.000 mensen extra aan de slag te krijgen tegen 2024. Met de huidige afbakening van de doelgroep werkzoekenden en de werkgeversbenadering is dit moeilijk haalbaar. Op voorstel van viceminister-president en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw Hilde Crevits (CD&V) heeft de Vlaamse Regering op 17 januari haar principiële goedkeuring gegeven aan een wijziging van het oprichtingsdecreet van de VDAB.

Lees meer

Levenslang leren vereist een mentaliteitsverandering

De ambitie van de Vlaamse regering om 15% te behalen in het domein van het levenslang leren wordt niet gehaald, Vlaanderen bengelt rond 9%. Dat blijkt uit de actuele vragen van de parlementsleden Tom Ongena (Open VLD) en Allessia Claes (N-VA) in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement van 15 januari jongstleden. Het Europees gemiddelde ligt op 11,1%. In Frankrijk, Nederland en de Scandinavische landen schommelt men tussen de 18 en 20%.

Lees meer

Uitreiking diversiteitslabels

Vandaag, 24 januari 2020, overhandigt de diversiteitsdienst van Actiris maar liefst 28 diversiteitslabels aan Brusselse werkgevers die diversiteit op de werkvloer erkennen, respecteren en waarderen. 

Lees meer

Introductiecursus en kennismakingstoer

Op donderdag 5 maart 2020 organiseert Tracé Brussel vzw opnieuw een introductiecursus en kennismakingstoer. Een ideale manier voor (nieuwe) medewerkers om het Nederlandstalige netwerk van socio-professionele inschakelingsorganisaties in Brussel te leren kennen!

Lees meer

YOUCA Action Day 2020

Op 15 oktober 2020 vindt opnieuw de YOUCA Action Day plaats. Op die dag engageren meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren zich om een dag aan de slag te gaan bij een bedrijf, een organisatie, een overheid of een particulier. Het loon dat ze op die schooldag verdienen gaat naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd.

Lees meer

READY2START

Nieuw sinds dit jaar is READY2START, een initiatief van ART2WORK. Het doel? Ervoor zorgen dat meer jongeren uit de buurt toegang vinden en krijgen tot TECHNICS2START en COACH2START.

Lees meer

TECHNICS2START blaast 10 kaarsen uit

TECHNICS2START, een initiatief van ART2WORK, bestaat tien jaar! 

Lees meer

Inburgeringsprogramma met focus op zorgsector

Op zoek naar een opleiding of werk binnen de zorgsector? Bon organiseert binnenkort een inburgeringstraject op maat van nieuwkomers die willen werken in de zorgsector.

Lees meer

Projectoproep Fonds VINCI

De Koning Boudewijnstichting lanceert een projectoproep van het Fonds VINCI voor projecten die de toegang van mensen in sociaal-economische kansarmoede tot de arbeidsmarkt bevorderen. 

Lees meer

Start opleiding winkelbediende

Groep INTRO organiseert opnieuw een opleiding Winkelbediende voor anderstaligen, die start op 30 maart 2020.

Lees meer

Voor een degelijke job, niet zomaar een job

In het kader van de sociale verkiezingen in mei voert ABVV-Brussel een voorcampagne in bedrijven, in het verlengde van de campagne Voor een degelijke job, niet zomaar een job. De focus ligt daarbij op de arbeidsvoorwaarden met bijzondere aandacht voor vrouwen en jongeren.

Lees meer

Verdrievoudiging aantal werklozen die opleiding tot leerkracht volgen

Het aantal werkzoekenden dat via VDAB een opleiding tot leerkracht volgen is in vijf jaar tijd bijna verdrievoudigd: van 317 in 2015 naar 857 in 2019. En dat is goed nieuws voor ons onderwijs, waar de vraag naar extra leerkrachten groot is. VDAB zal bovendien ook de komende maanden en jaren een belangrijke rol spelen om meer werkzoekenden naar lerarenopleidingen toe te leiden.

Lees meer

Meer actieven voor een welvarende en inclusieve economie

De Hoge Raad voor de Werkgelegenheid publiceerde recentelijk zijn jaarverslag Meer actieven voor een welvarende en inclusieve economie, met de focus op de relatief lage activiteitsgraad in ons land. 

Lees meer

Arbeidsmarktanalyse derde kwartaal 2019

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) publiceerde eerder deze maand een arbeidsmarktanalyse van het derde kwartaal 2019.

Lees meer

Conjunctuuroverzicht van het BISA

Het Conjunctuuroverzicht van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) biedt in twee pagina’s een algemeen overzicht van de economische situatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dankzij een visuele voorstelling van de evolutie van een aantal sociaal economische indicatoren die elk kwartaal geüpdatet worden.

Lees meer