Tracé Brussel Nieuws

21/02/2020

Vlaanderen en Strategie Go4Brussels 2030

Wat zijn de belangrijkste thema’s in het Go4Brussels 2030-plan waaraan Vlaanderen kan bijdragen?, vroeg Els Ampe (Open Vld) aan Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle (CD&V) in de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van 12 februari.

Lees meer

ICT-sector tekent 8e gewestelijke kaderakkoord

De Brusselse regering, de COCOF, de drie vakbonden, Agoria en BECI hebben een nieuw kaderakkoord getekend voor de Brusselse ICT-sector.

Lees meer

Alternerend leren als middel tegen schooluitval

VGC-raadslid Kadija Zamouri (Open Vld) komt op voor het systeem van duaal leren in Brussel als middel tegen schooluitval. Op 14 februari 2020 vestigde Zamouri de aandacht op de uitrol van duaal leren in Brussel op de plenaire vergadering van de Raad van de VGC.

Lees meer

Hoge Raad Werkgelegenheid over tewerkstellingsgraad

De Hoge Raad voor Werkgelegenheid heeft in zijn jaarverslag een aantal adviezen geformuleerd in verband met de tewerkstellingsgraad in België. Die ligt onder het EU-gemiddelde. Vooral bij jongeren tussen 15 en 24 jaar is het verschil opmerkelijk.

Lees meer

Brusselnorm aanpassen?

Wat betreft de Vlaamse investeringen in Brussel in de persoonsgebonden domeinen (de zogenaamde gemeenschapsbevoegdheden) hanteert de Vlaamse regering de zogenaamde Brusselnorm. Met de Brusselnorm willen de diverse Nederlandstalige instellingen (scholen, culturele instellingen, crèches,…) één derde van de Brusselaars bereiken.

Lees meer

visit.brussels Awards 2020

Recyclart is genomineerd voor de visit.brussels Awards 2020. Je kan voor deze organisatie stemmen in de categorie new event & touristic location, via deze link

Lees meer

Competenties voor de arbeidsmarkt van morgen

SYNTRA Vlaanderen voerde samen met Mpiris een onderzoek uit naar de competenties die, volgens bedrijven, nodig zijn in de toekomst. Daaruit blijkt dat elf competenties (nog meer) cruciaal zullen zijn in de toekomst.

Lees meer

VOKA formuleert 5 aanbevelingen voor de arbeidsmarkt

De Vlaamse werkgeversorganisatie VOKA geeft 5 tips voor een betere arbeidsmarkt. De organisatie doet dat omdat ze zich zorgen maakt dat er in Vlaanderen steeds meer vacatures zijn voor steeds minder werkzoekenden.  De VDAB telt 280.000 vacatures die moeilijk ingevuld raken, wat betekent dat de ondernemingen langzamer groeien en de sociale zekerheid onder druk komt te staan.

Lees meer

Nieuwe campagne: Moi, quand...

Vorige maand lanceerde Bruxelles Formation een nieuwe communicatiecampagne om hun bestaande beroepsopleidingen in de kijker te zetten. 

Lees meer

Paaspakketjes

Van 3 tot 12 maart kan je bij Atelier Groot Eiland paaspakketjes bestellen. 

Lees meer

Stadspiratie

Hoe ziet Brussel er in jouw dromen uit? Heb je grootse plannen of kleine ideeën voor onze stad? De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft jouw idee nodig. De VGC stippelt haar plannen voor de komende jaren uit. Samen met jou. Dat is Stadspiratie.

Lees meer

Werelddag voor sociale rechtvaardigheid

Gisteren, op donderdag 20 februari 2020, vond de Werelddag voor sociale rechtvaardigheid plaats. 

Lees meer

Week tegen pesten

Van 14 tot 21 februari 2020 vond de Week tegen pesten plaats. Naar aanleiding daarvan publiceerde IDEWE, de grootste externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, enkele cijfers over pesten op het werk. Bij de dienst liepen in 2019 ongeveer 12 procent meer meldingen binnen van psychosociale risico’s zoals onder andere conflicten op het werk en pestgedrag.

Lees meer

Belgische jeugdgarantie onder de loep

De Europese Commissie, en meer bepaald het Directoraat-Generaal (DG) Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, heeft de toepassing van de Jeugdgarantie in ons land en haar gewesten bestudeerd.

Lees meer

Dankzij het OCMW een diploma

In 2019 hebben 2 op 5 jongeren die dagelijks moeten rondkomen met een leefloon dankzij het OCMW de mogelijkheid aangegrepen een diploma middelbaar of hoger onderwijs te behalen. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door de studiedienst van de Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding.

Lees meer