Welke inschakeling voor nieuwkomers op de Brusselse arbeidsmarkt?

Uur
12:00 - 14:00
Organisatie
Brupartners

De Debatten van Brupartners

Brupartners nodigt u uit voor zijn volgende debat op dinsdag 31 januari 2023 van 12u00 tot 14u00 over het thema : "Welke inschakeling voor nieuwkomers op de Brusselse arbeidsmarkt?".

Voor de meeste nieuwkomers blijft de toegang tot de arbeidsmarkt een hindernissenparcours. Verschillende hindernissen, zoals taal, de erkenning van competenties en behaalde diploma’s of de administratieve moeilijkheden, maken deze inschakeling ingewikkeld. Naast verloning en de toegang tot sociale rechten is werk nochtans een belangrijke factor van inschakeling omdat het sociale integratie, autonomie en de vorming van een sociaal netwerk bevordert.

In Brussel werd een positieve tewerkstellingsdynamiek gecreëerd om dit probleem aan te pakken. Actiris, de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, heeft samenwerkingsakkoorden gesloten met de onthaalbureaus voor nieuwkomers en met Fedasil, het federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers, teneinde de sociaalprofessionele inschakeling van nieuwkomers in het Brussels gewest te bevorderen.

Wat voor advies en informatie verstrekt Actiris aan nieuwkomers? Hoe wordt hun begeleiding georganiseerd tijdens  hun professioneel integratieproces? Welke troeven kunnen nieuwkomers aan een bedrijf bieden? Aan welke aandachtspunten moet worden gewerkt om hun inschakeling op de Brusselse arbeidsmarkt te vergemakkelijken?

Dit Debat wordt gehouden en aanwezigheid van Aintzane de Aguirre, hoofd van het team voor nieuwkomers van de dienst Actieve Begeleiding bij het Zoeken naar Werk, en Véronique Royen, verantwoordelijke Partnershipsprojecten bij Actiris. Zij zullen ons kort de concrete initiatieven toelichten die zijn genomen om rekening te houden met de specifieke behoeften van dit publiek en zullen ingaan op het vraagstuk van de tewerkstelling van nieuwkomers op de Brusselse arbeidsmarkt. Zij zullen ook enige feedback met ons delen, zowel over nieuwkomers als betreffende bedrijven die nieuwkomers in dienst hebben genomen.

Na afloop van het Debat zullen door de deelnemers vragen kunnen worden gesteld.

Inschrijven is gratis maar verplicht door vóór uiterlijk woensdag 25 januari 2023 een e-mail naar communicatie@brupartners.brussels te sturen.

Deelnemers krijgen tussen 12u00 en 12u30 een lichte lunch aangeboden.

Meer info vindt u hier

 

CONTACT:

Bischoffsheimlaan 26, 1000 Brussel

T. 02/205.68.68

brupartners@brupartners.brussels