Vooraan

Beheerscontract Actiris 2023-2027

Actiris Brussels

De Brusselse regering en Actiris hebben een nieuw vijfjarig beheerscontract getekend, dat vanaf 1 januari 2023 van kracht wordt.

Ten laatste zes maanden na de inwerkingtreding van dit beheerscontract komt er een meerjaarlijks ontwikkelingsplan, dat de strategische doelstellingen en verbintenissen ervan zal omzetten in projecten en acties. In dit plan, binnen een termijn van 6 tot 9 maanden na de inwerkingtreding van het beheerscontract, komt een boordtabel van indicatoren om de opvolging van de verwezenlijking van de strategische doelstellingen mogelijk te maken.

De strategische indicatoren met gedeelde verantwoordelijkheid met Bruxelles Formation en de VDAB Brussel zullen eveneens worden opgevolgd in het kader van het gekruist beleid Tewerkstelling Opleiding. Jaarlijks zal Actiris in zijn jaarlijks ontwikkelingsplan de projecten en acties vastleggen die zullen worden uitgevoerd om de strategische doelstellingen en verbintenissen te bereiken. De algemene directie zal jaarlijks aan het beheerscomité een uitvoeringsverslag voorleggen over het jaarlijks ontwikkelingsplan van het voorbije jaar, waarin de mate van verwezenlijking van de strategische doelstellingen en de verbintenissen wordt toegelicht.

Actiris oefent twee transversale opdrachten uit: ten eerste een kwalitatieve begeleiding en kwalitatieve diensten verzekeren voor werkzoekenden tijdens hun doorstroming naar duurzaam en kwalitatief werk, ten tweede een gratis dienstenaanbod leveren aan alle werkgevers bij hun zoektocht naar medewerkers. En dan zijn er de andere opdrachten:

 • de controle van de beschikbaarheid organiseren van werkzoekenden met een uitkering;
 • vrijstellingen van beschikbaarheid verlenen;
 • het netwerk van tewerkstellingspartners beheren om de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers te verbeteren en te diversifiëren;
 • programma’s beheren om niet-werkende werkzoekenden opnieuw aan het werk te krijgen, alsook de voorzieningen beheren voor de beroepsinschakeling van werknemers die door een faillissement of herstructurering zijn getroffen;
 • beroepsopleidingen bestellen in het kader van het werkgelegenheidsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van Brussel;
 • het gewestelijk beleid uitvoeren ter bevordering van de diversiteit en ter bestrijding van discriminatie bij de aanwerving;
 • de evolutie van de Brusselse arbeidsmarkt en de overgangen tussen onderwijs, opleiding en tewerkstelling observeren en analyseren;
 • deelnemen aan internationale netwerken voor de uitwisseling van goede praktijken;
 • tenslotte de goede verwezenlijking garanderen van de gewestelijke tewerkstellingsmaatregelen die het Europees tewerkstellingsbeleid uitvoeren, onder meer in het kader van de operationele programma’s van het Europees Sociaal Fonds (ESF), alsook een goed beheer van de Europese financieringen en een efficiënte opvolging van de gecofinancierde maatregelen waarborgen.

 

Vijf strategische doelstellingen worden in dit beheerscontract vastgelegd om de visie tegen 2027 te verwezenlijken:

 • een doelgericht en aangepast dienstenaanbod aanbieden met het oog op tewerkstelling;
 • bijdragen tot de vermindering van de langdurige werkloosheid met het oog op een verhoging van de tewerkstellingsgraad;
 • de werkzoekenden begeleiden naar begeleidingstrajecten op maat om hun inschakeling op de arbeidsmarkt te vergemakkelijken, onder meer in beroepen die rekruteren;
 • de coherentie van het interne en externe dienstenaanbod verbeteren om beter in te spelen op de behoeften van onze doelgroepen;
 • tenslotte de kwaliteitszorg garanderen voor onze gebruikers en onze medewerkers.

De komende weken wordt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Actiris en VDAB verwacht.

Bekijk de Youtube-video van Actiris over het beheerscontract 2023-2027.

Lees hier het volledige beheerscontract